Start arrow Oferta doskonalenia arrow KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
wtorek, 21 sierpień 2018
Advertisement
KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Jednocześnie wprowadzono okres przejściowy do dnia 31 sierpnia 2020 r., w czasie którego zajęcia językowe w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych może prowadzić osoba, która spełnia dwa pierwsze wyżej wymienione warunki. Okres przejściowy pozwoli na uzupełnienie przygotowania metodycznego (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny) i tym samym nabycie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.
W związku z tym kierujemy specjalną ofertę dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. 
Proponujemy:
KURS KWALIFIKACYJNY 
W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla osób legitymujących się świadectwem znajomości języka obcego na poziomie B2
liczba godzin: 240 
cena: 1800 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.
Wymagane dokumenty:
kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub kopia dyplomu zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego,
poświadczenie min. 2-letniej praktyki zawodowej,
potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Program kursu jest zgodny z założeniami „ramowego kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego” zatwierdzonego przez MEN. 
Treści programowe obejmują 4 obszary:
wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego z elementami metodyki ogólnej nauczania języka angielskiego
doskonalenie języka angielskiego
realioznawstwo obszaru anglojęzycznego
praktyki pedagogiczne

Rekrutacja na kurs prowadzona będzie do 15.10.2016 r. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

dla osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe pod kątem przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego:
Kurs ma na celu przygotowanie do zdania egzaminu na poziomie B2 (dawniej First), co zapewni kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.
W zależności od stopnia opanowania języka przez kandydatów (poziom A2 lub B1) zaplanowano utworzenie grup o zróżnicowanej ilości godzin (240  lub 120 godzin lekcyjnych). W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie bezpłatny test diagnozujący. 
Cena kursu:
1200 zł za jeden semestr (120 godzin) przy grupie 15 osób.
Planujemy również utworzenie grupy osób nieznających języka angielskiego (łącznie 480 godzin – 4 semestry). 

Rekrutacja na kurs prowadzona będzie do 15.10.2016 r. 

UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg