Start
niedziela, 26 maj 2019
Advertisement
Menu witryny
Start
Galerie
Linki
Do pobrania
Licznik odwiedzin

Fragmenty artykułów z numeru 72
Napisał Administrator   

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Źródło: https://mcn.gov.pl


Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16

Zmiany w polskim systemie edukacji, wdrażane od roku szkolnego 2015/16 dotyczą przede wszystkim oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych i są zawarte w nowym rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i znajdują się w również nowym rozdziale 3b Ustawy o systemie oświaty oraz nadzoru pedagogicznego.

Rok 2014/2015 rokiem zawodowców 

i co dalej...?

Polskie szkolnictwo zawodowe przechodziło w swojej historii wiele zmian oraz reform, które oddawały zmieniające się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Okazało się, iż struktura kształcenia zawodowego w Polsce, odziedziczona po systemie gospodarki centralnie planowanej, była trudna do zreformowania.
W początkach transformacji systemowej w Polsce,
powyżej 60% absolwentów wybierało szkoły zawodowe. Jednak z roku na rok ten odsetek zmniejszał się na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego.

Kahoot! - emocjonująca lekcja

W moim poprzednim artykule opisywałem portal LearningApps umożliwiający tworzenie interaktywnych gier i zabaw dla uczniów. Możliwości Internetu w dziedzinie edukacji są jednak o wiele większe dlatego warto omówić inne interesujące portale.

Kolejnym wartym uwagi portalem dla kreatywnych nauczycieli jest serwis Kahoot. Portal ten umożliwia utworzenie i przeprowadzenie testu, który uczniowie będą mogli rozwiązać na lekcji przy użyciu smartfonu lub tabletu. Portal jest oczywiście bezpłatny i pozbawiony reklam. Niestety Kahoot nie oferuje polskiej wersji językowej.


UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg