Start
sobota, 23 luty 2019
Advertisement
Menu witryny
Start
Galerie
Linki
Do pobrania
Licznik odwiedzin

Szkoły promujące zdrowie

Szkoły promujące zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80, jako drugi po „Zdrowych miastach” projekt promocji zdrowia.

W 1992 r. trzy organizacje miedzynarodowe: Komisja Europejska, Rada Europy i Światowa Organizacja Zdrowia utworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Do głównych zasad przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy zapewnienie warunków aktywnego uczestnictwa młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej w 1991 r. doprowadziło do utworzenia Polskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie i rozpoczęcia projektu w 14 szkołach podstawowych. Obecnie sieci wojewódzkie istnieją we wszystkich 16 województwach, należy do nich ponad 1200 szkół. Istnieją także sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Koordynatorem działań jednej z sieci rejonowych (obejmujących swym zasięgiem powiat bełchatowski, piotrkowski, opoczyński, radomszczański i tomaszowski) jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. W piotrkowskiej Sieci Rejonowej mamy obecnie 18 szkół. 


I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie 

"Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach"- tymi słowami Demokryta 18 grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu rozpoczęła się I Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, na temat "WPŁYWU ZDROWEGO ŻYWIENIA NA ROZWÓJ MŁODEGO CZŁOWIEKA". Ideą spotkania było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o zasadach prawidłowego żywienia, a tym samym przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży szkolnej.

Referaty promujące zdrowe żywienie wygłosiły p. Urszula Szewczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz p. Anna Kańska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W konferencji wzięli udział przedstawiciele gimnazjów z Rozprzy oraz Czarnocina, średnie szkoły rolnicze z Czarnocina, Bujen, Wolborza oraz organizator - gimnazjum z Wolborza.

Ponieważ wysiłek umysłowy powinien iść w parze z wysiłkiem fizycznym konferencję uświetnili swoimi występami instruktorzy sztuk walki z Piotrkowskiego Stowarzyszenia Aikido Aikiai.

W tym dniu Publiczne Gimnazjum w Wolborzu oficjalnie przystąpiło do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Ostatnim elementem spotkania było rozstrzygnięcie konkursów realizowanych podczas konferencji: kulinarnego pod hasłem "Wiem, co jem!" oraz plastycznego pod tytułem "Talerz zdrowia - skutecznym narzędziem zdrowego odżywiania". Miejmy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu zmieni się nastawienie młodzieży do zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia i będą mogli powiedzieć:

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Zatem ci powiem,
Przyrzekam ja tobie,
Kawy nie pijać,
Fast - foody omijać.
Mięska - skromniutko,
Tłuszczu - malutko,
Cukierki - precz!
Niemała to rzecz,
Lecz sprawić może,
Daj Panie Boże,
Że zdrowie wróci,
Słabość ukróci.


Zapraszamy do korzystania z bazy materiałów dotyczących Szkół promujących zdrowie.

Narzędzia do autoewaluacji
Tworzymy szkołę promującą zdrowie
Standardy szkoły promującej zdrowie
Deklaracja gotowości przystąpienia do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Karta zgłoszenia placówki do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg