Start
sobota, 30 sierpień 2014
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 68
Napisał Administrator   

Rozmowy z...

W 68. Numerze FN rozmawiamy z Kamilem Majchrzakiem, uczniem, tenisistą, piotrkowianinem, synem państwa Karoliny i Piotra Majchrzaków, nauczycieli piotrkowskich szkół. 
Jadwiga Szymczyk: Witaj Kamilu (wykorzystuję fakt, że śledzę karierę Kamila od początku i pozwalam sobie zwracać się po imieniu do osiemnastoletniego, znanego już zawodnika). 
Kamil Majchrzak – polski tenisista, zawodnik PKTZ Winner Piotrków, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Europy juniorów z 2013 roku. W 2011, w parze z Phillipem Greskiem zdobyli złoty medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, zwycięzca wielkoszlemowego US Open w grze podwójnej chłopców 2013 roku. Tak przedstawia Cię Wikipedia. FN chce dowiedzieć się jak to było. 
J. Sz. Jak i kiedy to się stało, że postanowiłeś trenować tenis? 
K. M. Moim rodzicom bardzo zależało, żebym uprawiał sport. Przy Szkole Podstawowej nr 12, do której uczęszczałem, działa UKS. Zapisali mnie do nowo tworzonej grupy. Spodobała mi się ta dyscyplina, choć tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze jak bardzo wpłynie na moje życie.

Jak zadawać prace domowe, aby przez większość uczniów były odrabiane?

Praca domowa stanowi integralny składnik procesu nauczania, ale uczniowie nie wykonują zadań domowych. Jest to najczęściej niemile widziana okoliczność przez wszystkie strony działalności systemu edukacyjnego (szkoła, dom, ministerstwo). Najgorzej jednak znoszą ten fakt nauczyciele przedmiotów, których nauczanie liniowe lub spiralne nie pozwala brnąć w kolejne tematy i treści bez przyswojenia poprzednich.

Artykuł ten nie wyjaśnia istoty procesu, zasad, form, rodzajów i różnicowania pracy domowej, nie jest również oceną sposobu zadawania lekcji, oceną jej efektywności. Jest raczej próbą podjęcia dyskusji o problemie, który opisywany jest w wielu książkach, na dziesiątkach stron internetowych i w dydaktycznych publikacjach oświatowych. Ma również za zadanie zwrócenie uwagi na zmianę podejścia do tradycyjnie zadawanej pracy domowej. 

Życie jest bohaterstwem

Katyń – ile bolesnych i tragicznych myśli z tym miejscem się wiąże. Ile łez i nadziei, że wreszcie można pojechać i opłakać zamordowanych i pogrzebanych tam oficerów polskich. Również i tych, których miejsca spoczynku nie znamy.

Akty ludobójstwa dokonywane wiosną 1940 roku na Polakach przez władzę radziecką należą do najtragiczniejszych epizodów we współczesnej historii Polski oraz stanowią niechlubną kartę w dziejach Rosji. Mimo upływu 74 lat, wydarzenia te są nadal żywe w pamięci narodu polskiego, w szczególności tych osób, które straciły wówczas swoich bliskich.

Genezy radzieckiej eksterminacji inteligencji polskiej należy doszukiwać się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Przegrana przez Rosjan w wojnie polsko – bolszewickiej zahamowała marsz komunistycznej rewolucji na zachód Europy. Obywatele polscy mieszkający lub przebywający ówcześnie na terenach ZSRR byli szykanowani, a wszelką ich działalność związaną z propagowaniem polskości uznawano za nielegalną i antyrosyjską. Stalinowski Wielki Terror z lat 1937 – 1938 doprowadził do wyniszczenia środowisk polskich w Związku Radzieckim.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 

dla uczniów gimnazjów rozstrzygnięty. 

Sukces naszej uczennicy we Wrocławiu!

Uczniowie gimnazjów po raz kolejny w tym roku szkolnym uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, którego organizatorem na etapie rejonowym był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Wśród wielu regulaminowych celów konkursu najważniejsze to: rozbudzanie zainteresowań uczniów językiem ojczystym, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, szczególnie w pisaniu i redagowaniu wypowiedzi ustnych, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych, podnoszenie świadomości językowej a wraz z nią poziomu kształcenia. 

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

Seminarium historyczno - patriotyczne nt.:

„Tradycja legionowa nadal żywa czy już anachroniczna?”

W roku 2014 przypada prawdziwie wielka rocznica. To rocznica Wymarszu ku Wolności, jak ten początek Polskiej Wojny o Niepodległość nazwano w jego XXV rocznicę w 1939 roku. Ta nasza wojna toczyła się początkowo równolegle do I wojny światowej, ale trwała o wiele dłużej.

6 sierpnia 1914 Pierwsza Kompania Kadrowa WP wyszła na wojnę z Rosją, zapoczątkowując w ten sposób Polską Wojnę o Niepodległość. Strzelcy Piłsudskiego nazywali się Wojskiem Polskim i byli nim przez cały pierwszy miesiąc walk, aż do przysięgi kieleckiej 5 września. Ich jedynym dowódcą był Komendant Piłsudski, co przyznaje nawet Andrzej Garlicki.


Forum Nauczycielskie Nr 68
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 68 numerze:

 • Rozmowy z...-Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Seminarium historyczno - patriotyczne nt: „Tradycja legionowa nadal żywa czy już anachroniczna?" -Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • „Przenikanie" Tadeusza Różewicza i „Ni mas ni menos" Grzegorza Bednarskiego jako „przenikanie się sztuk"-Elżbieta Lottko
 • Scenariusz lekcji do klasy VI poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza -Katarzyna Cichońska-Magiera
 • Tadeusz Różewicz w tłumaczeniach uczniów
 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów gimnazjów rozstrzygnięty. Sukces naszej uczennicy we Wrocławiu! -Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Życie jest bohaterstwem -Jolanta Kujawska-Wężyk (fragment artykułu)
 • Powrót na Węgry -Anna Kaźmierczak
 • Jak zadawać prace domowe, aby przez większość uczniów były odrabiane? -Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Bądź trendy w jedzeniu i życiu -Małgorzata Purgał-Szczepanik
 • Nauczyciel w chmurze -Rafał Fraj
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku w krajowej sieci szkół promujących zdrowie - nasza droga do sukcesu -Małgorzata Wojtecka
 • Tradycje życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od XVII wieku -Marek Jan Kuciapiński
 • Sprostowanie-Jolanta Kujawska-Wężyk
 • Wydarzyło się w WODN... (marzec-maj 2014)
 • Zaprosili nas
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca-Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Już wkrótce nowy numer Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Forum Nauczycielskie!

Kolejny, 69. numer naszego czasopisma ukaże się w wrześniu 2014. Jeśli chcielibyście 
Państwo zamieścić w nim swoje refleksje, podzielić się doświadczeniami, opisać ciekawe 
wydarzenia z życia Waszej szkoły – zapraszamy serdecznie – napiszcie do nas. 


Materiały od Państwa przyjmujemy do 10 lipca 2014 r.

Kontakt: Jadwiga Szymczyk 44 649 65 66 w.44Fragmenty artykułów z numeru 67
Napisał Administrator   

SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA

Temat: Portret matki bolejącej zawarty w wierszu „Matka powieszonych” T. Różewicza

Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
dokonać poprawnej analizy i interpretacji wiersza
wskazać cechy poezji współczesnej
nazwać środki stylistyczne utworu
scharakteryzować język poetycki
zredagować notatkę z lekcj i
odczytać metaforyczny charakter utworu
porównać dzieło literackie z filmem

Metody i formy pracy:
praca indywidualna
praca w grupach
pogadanka

Środki i pomoce dydaktyczne:
tekst wiersza T. Różewicza „Matka powieszonych"
kadr z filmu pt „Lawa" T. Konwickiego

Józef Gliszczyński, więzień Kozielska - portret pamięci

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni wskazani zostali wówczas komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze.

Doświadczenie zawodowe terapeuty pedagogicznego

Terapia pedagogiczna jest obszarem pedagogiki dobrze zakorzenionym w szkolnej rzeczywistości. Myślę, że wielu pedagogów zajmujących się pomaganiem dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom ma ciągły niedosyt wiedzy i umiejętności. Piszę wielu, ale nie wszyscy, bo na pewno są tacy, którzy mają inne zdanie na temat swoich kompetencji. Jestem osobą wciąż poszukującą, mam stałe jakieś pytania, które zadaję sobie podczas pracy z innymi ludźmi. Aby na nie odpowiedzieć staram się podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach i innych formach doskonalenia. Czytam. Wciąż się uczę. Terapeuta pedagogiczny musi mieć wiedzę i umiejętności radzenia sobie w różnych kłopotach. Od problemów związanych z wolniejszym rozwojem różnych funkcji psychomotorycznych, poprzez typowo szkolne, szczególnie w czytaniu, pisaniu i liczeniu, aż do trudności ogólnie mówiąc wychowawczych i opiekuńczych.

Opiekun samorządu uczniowskiego

Praca w szkole to nic tylko bycie nauczycielem - to także wiele innych funkcji, które pełnimy. W tym pojęciu mieści się również funkcja opiekuna samorządu uczniowskiego. Trzeba tu zaznaczyć, że niekiedy takie zadanie dla nauczyciela to prawdziwe wyzwanie - bo przecież ma to być opieka a nie dyktowanie zadań do wykonania, może to być sugestia i pomoc w realizacji wytyczonych działań, ale nie nakazy. No i trzeba jeszcze cały czas pamiętać, że z młodzieżą należy utrzymać dobry kontakt personalny. Na pewno łatwe to nie jest, bowiem zachowanie równowagi w relacjach uczeń - nauczyciel wymaga czasem umiejętności prawie dyplomatycznych (zwłaszcza jeżeli mówimy o szkole ponadgimnazjalnej). Opiekun SU niekiedy znajduje się między przysłowiowym młotem a kowadłem - jest reprezentantem z jednej strony interesów uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej, z drugiej strony wyrazicielem poglądów dyrektora i rady pedagogicznej wobec samorządu uczniowskiego. Wymaga to lojalności zarówno wobec samorządu uczniowskiego, jak i do dyrektora i nauczycieli. Być może dlatego od tej funkcji wielu nauczycieli ucieka gdzie „pieprz rośnie". A przecież uczniowie potrzebują takiej osoby, do której przyjdą z propozycjami działań samorządowych, z problemami dotyczącymi funkcjonowania w szkole, osoby, do której przyjdą się dosłownie poskarżyć na „niesprawiedliwość nauczycielską" lub też niesnaski uczniowskie. Po prostu potrzebują swojego opiekuna - mentora. Więc jaki ten opiekun winien być?


Forum Nauczycielskie Nr 67
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 67 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Bliżej Francji - Plus Pres de la France - Dagmara Pietrzyk
 • Tadeusz Różewicz - radomszczanin bliski uczniom i nauczycielom -Elżbieta Lottko
 • Scenariusz lekcji poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza - Małgorzata Piotrowska (fragment artykułu)
 • Po co nam prawa? - seminarium europejskie - Barbara Śpiewak
 • Józef Gliszczyński, więzień Kozielska - portret pamięci - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Tradycje życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od XVII wieku - Marek Jan Kuciapiński
 • Od redakcji
 • „Co nam zostało z tych lat..." - 50 lat szkoły przy ulicy Broniewskiego 5 - Małgorzata Artowicz
 • Pasje, zainteresowania, pragnienia, rozwój...- Małgorzata Grzędowska
 • Doświadczenie zawodowe terapeuty pedagogicznego - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • (Wygaśnięcie Absolutu niszczy...) poetyckie rozważania na temat systemu wartości człowieka XX i XXI wieku - Elżbieta Lottko
 • System pracy z uczniem zdolnym - Mirosława Płacheta
 • Kolejna Szkoła Odkrywców Talentów - Beata Kędziora
 • Gimnazjum w Popielawach - Szkołą Odkrywców Talentów - Tomasz Deka
 • Opiekun samorządu uczniowskiego - Iwona Opałka (fragment artykułu)
 • Wydarzyło się w WODN... (grudzień 2013 - marzec 2014)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka
Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 34

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

Zatrzymane w kadrze...
20091106_1451972155_dsc04779.jpg

WSIPlogo1.jpg

UM1.jpg

MEN.jpg
KO.jpg
CKE.jpg
OKE.jpg
ORE.jpg
BPP.jpg

Kolporter RSS
Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje o zmianach na naszej stronie zapraszamy do subskrypcji kanału RSS - usługa całkowicie darmowa.