Start
niedziela, 22 kwiecień 2018
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 80_81
Napisał Administrator   

Realizacja podstawy programowej na terenie Łódzkich Parków Krajobrazowych

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wchodzi 7 parków krajobrazowych: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański PK. Są to najciekawsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym obszary na terenie województwa łódzkiego, a jednocześnie najatrakcyjniejsze z punktu widzenia edukacji ekologicznej. Celem zajęć prowadzonych przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest zaznajomienie dzieci i młodzieży szkolnej z walorami przyrodniczo – kulturowymi  parków oraz z ideą ochrony przyrody.
Proponujemy bezpłatne zajęcia stacjonarne w postaci prelekcji, wykładów, pogadanek, warsztatów; zajęcia terenowe piesze, autokarowe, rowerowe, spacery edukacyjne, rajdy oraz konkursy dla wszystkich grup wiekowych. Szczegóły na www.parkilodzkie.pl w zakładkach edukacja.

Dlaczego organizujemy konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów„W imię miłości Ojczyzny?”

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie posługując się informacją zebraną od uczniów gimnazjów - uczestników konkursu, bowiem największą motywację dla organizatorów stanowi informacja pozyskana od młodzieży. Jeśli uczniowie piszą, że są zainteresowani i widzą potrzebę organizacji konkursu poświęconego historii Zbrodni Katyńskiej to organizacja jest przyjemnością. 

W roku 2016, gdy realizowano XV., jubileuszową edycję Konkursu, przeprowadzono wśród gimnazjalistów ankietę, chcąc poznać motywacje gimnazjalistów, którzy przystępując do konkursu zdecydowali się na zgłębianie tych smutnych i nie objętych od kilku lat programem nauczania historii w gimnazjum, wydarzeń z ojczystej historii, postanowiliśmy zadać im kilka pytań:

1. Z jakiego powodu bierzesz udział w tym konkursie?

2. Czy uważasz, że trzeba stale przypominać dzieje Zbrodni Katyńskiej? Dlaczego?

3. Czy w czasie poświęconym na przygotowanie się do tegorocznej edycji konkursu coś Cię szczególnie zainteresowało? Jeśli tak, napisz co to było i dlaczego zwróciło Twoją uwagę?


Okładki jak żywe

Wszystko rozpoczęło się w ubiegłym roku szkolnym. Wtedy to pojawił się po raz pierwszy pomysł, by do promocji czytania podejść nieco inaczej – włączyć nowe technologie a jednocześnie zachęcać do częstszego sięgania po papierową książkę. Tak powstały „Żywe okładki”. 

Projekt jest swego rodzaju wyzwaniem – uczeń czyta książki, które sprawiają mu radość, ale wybiera je świadomie, gdyż liczy się z tym, co przedstawia okładka lektury – bo na okładce powinien być człowiek lub grupa ludzi. A kiedy przyjdzie czas na promocję książki wśród rówieśników, to właśnie uczeń wciela się w postać, odgrywa rolę i tworzy „żywą okładkę” w autorskiej fotografii.

Wspomnienia pokonkursowe „Jestem dzieckiem i mam prawa”

Za nami zmagania dwuetapowego Powiatowego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie, którego celem było m.in. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem wiedza o społeczeństwie, podnoszenie świadomości obywatelskiej, propagowanie wiedzy o wydarzeniach w Polsce i na świecie oraz popularyzowanie idei praw dziecka. Była to druga edycja tegoż konkursu - niby taka sama jak poprzednia, a jednak inna. Dlaczego? Ponieważ zupełnie inne było hasło przewodnie tegorocznego konkursu: „Jestem dzieckiem i mam prawa” oraz bardzo uroczysta oprawa podsumowania konkursu. 


Forum Nauczycielskie Nr 80
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 80/81 numerze:

 • Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli języka angielskiego - wyzwania i nadzieje - Elżbieta Wardyńska
 • Jak to robią w Europie? - Elżbieta Magacz
 • „Pilica – dopływ środkowej Wisły – skarby przyrodnicze i kulturowe dorzecza naszego regionu” Zaproszenie do udziału w sesji popularnonaukowej - Małgorzata Purgał-Szczepanik
 • Realizacja podstawy programowej na terenie Łódzkich Parków Krajobrazowych - Maciej Sobański (fragment artykułu)
 • Dlaczego organizujemy konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów „W imię miłości ojczyzny” - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Plener malarski w Spale - Mirosława Płacheta
 • Roślinność w Piśmie Świętym - Izabela Mazurczyk
 • Co dalej ze szkolnictwem zawodowym? Rynek pracy w regionie piotrkowskim w 2016 roku - Ewa Grzesiak
 • Let’s play - part 2 - Małgorzata Kudyba
 • Festyn Rodzinny w Bielowicach - Justyna Orłowska
 • Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej - Grażyna Babska
 • Historia i kultura Żydów polskich w oparciu o Muzeum Polin warsztaty terenowe - Barbara Śpiewak
 • Liryka spod księżyca - Rafał Orlewski
 • Okładki jak żywe - Marlena Kowalska (fragment artykułu)
 • Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym - Urszula Szewczyk
 • Zielona Szkoła - Brzoza-Sztutowo 2017 r. - Ewa Lada, Jarosław Janczak
 • Wspomnienie pokonkursowe „Jestem dzieckiem i mam prawa” Jadwiga Wonko (fragment artykułu)
 • Słowniczek ekologa - Urszula Szewczyk
 • Profesor Jan Czochralski - ojciec światowej elektroniki Leszek Tomczyk
 • Wydarzyło się w WODN (kwiecień - czerwiec 2017) Jadwiga Szymczyk
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka

Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 79
Napisał Administrator   

„Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku” jako przekaz wartości w edukacji europejskiej

Edukacja europejska jest pojęciem wielowymiarowym i wieloznacznym. W edukację szkolną wpisują się ważne zadania, które profilują sylwetkę ucznia jako krytycznego, logicznie myślącego obywatela, znającego obowiązki wobec kraju, odpowiedzialnego za siebie i Ojczyznę. Jednocześnie otwartego na nowe wyzwania, potrafiącego argumentować i dyskutować oraz doceniającego wartość dialogu. 

Wymienione cele stały się inspiracją dla konsultanta WODN Barbary Śpiewak i Małgorzaty Kociniak – dyrektora Biura Europe Direct jako organizatorów 11. seminarium europejskiego, które odbyło się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w WODN w Piotrkowie Trybunalskim poświęconego realizacji projektów edukacyjnych realizowanych przez Szkolne Kluby Europejskie i działań podejmowanych w szkołach związanych z utrwalaniem wiedzy nt. tożsamości lokalnej i europejskiej oraz solidarności i jej obliczu u progu XXI wieku.

Zainwestuj w ekologię

JPod tym hasłem w bieżącym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie wspomagał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska w województwie łódzkim. Wśród wielu zadań objętych działaniami, Fundusz będzie dofinansowywał także edukację ekologiczną mieszkańców województwa, jako cel główny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku.

Media a „sztuka interpretacji”

Nim przejdę do części głównej kilka wyjaśnień wprowadzających:

1) Semantyka spójnika „a” użytego w tytule może kierować w stronę wielorakich relacji, opisanych w gramatykach. Dopuszczalne są również takie, których lingwiści jeszcze nie opisali.

2) II Kongres Edukacji Medialnej zmobilizował mnie do próby zrozumienia tej części nazwy spotkania, którą programiści określają mianem „bloku deklaracji”. Dla digital natives oczywistą oczywistością jest Wikipedia, ale nawyki wyniesione z WSP w Krakowie skierowały mnie na strony Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Niniejszy tekst jest glossą do pkt. 2, 6, 9 i po części 11 dokumentu dostępnego na stronach wskazanego portalu, a będącego dorobkiem poprzedniego Kongresu.

3) Istotnymi wartościami szkoły są dla mnie: 

a) doznawana radość z zaspokajania potrzeby poznawania świata we wszystkich jego wymiarach; 

b) podsycanie i podtrzymywanie mojej ciekawości w rozpoznawaniu uniwersum oraz 

c) myślenie dywergencyjne – to wpływ Kena Robinsona.

4) Jedynym oczekiwaniem wobec działań edukacyjnych jest wyposażenie w umiejętność „interpretacji” dostępnych percepcyjnie przejawów bytu oraz świadomość własnego potencjału i jego miejsc do uzupełnienia, o co Anglicy w swoim portfolio zabiegają już od przedszkola. O pierwszej kompetencji mówiono już wielokrotnie przy różnych okazjach. Dla przykładu przytoczmy sąd Jarosława Klejnockiego odnoszący się do propozycji zmian formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Let's play - gry dydaktyczne i grywalizacja jako ciekawe oraz skuteczne narzędzie pracy z uczniami

Stosowanie gier dydaktycznych, łączenie nauki z zabawą i przyjemnością nie jest niczym nowym. Już w oświeceniu pojawiło się hasło: uczyć bawiąc, czy też bawiąc uczyć. Łączenie edukacji z przyjemnością i rozrywką funkcjonuje również we współczesnej szkole, ale zwykło się stosować taki sposób nauczania na I i II etapie edukacyjnym. A co z uczniami z gimnazjum, czy szkoły ponadgimnazjalnej? Czy muszą być pobawieni zabawy i przyjemności, czy są już tak dojrzali, że należy w pracy z nimi wykorzystywać tylko tradycyjne systemy nauczania? Zdecydowanie: NIE.

Po pierwsze w każdym człowieku kryje się dziecko, które zawsze będzie pragnęło rozrywki, zabawy i przyjemności. Po drugie - my, nauczyciele musimy sprostać nowym zadaniom i wyzwaniom, przed którymi stanęła współczesna szkoła - musimy wygrać batalię z silną konkurencją w postaci gier komputerowych, gier fabularnych, Internetu czy portali społecznościowych, a więc najgroźniejszych "odciągaczy" młodych ludzi od nauki. W tej rozgrywce ze współczesnymi technologiami, nowym typem percepcji, nowymi mediami tradycyjne metody pracy okazują się bezużyteczne. Ale nie jesteśmy bezbronni, bowiem istnieją alternatywne, w stosunku do tradycyjnej edukacji, systemy edukacyjne, które zakładają połączenie nauki z zabawą, nauki z przyjemnością, czyli grywalizacja i gry dydaktyczne. 


Forum Nauczycielskie Nr 79
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 79 numerze:

 • „Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku” jako przekaz wartości w edukacji europejskiej- Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Zainwestuj w ekologię - Urszula Szewczyk (fragment artykułu)
 • Od ognia zapala się ogień, od serca – serce. Brat Albert Chmielowski patron roku 2017 - Izabela Mazurczyk 
 • „Certyfikat Zielona flaga - Urszula Szewczyk
 • Zaczytanie przedszkolaków dobrą promocją szkoły  - Małgorzata Grzybek 
 • Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych - Barbara Śpiewak 
 • Dlaczego warto czytać głośno dzieciom? - Barbara Zielonka
 • Spotkanie z psem  - Aldona Bąk
 • Relacje dorosły - dorosły w placówkach oświatowych- Małgorzata Grzędowska
 • Media a „sztuka interpretacji” - Marek Grynkiewicz (fragment artykułu)
 • Let's play - gry dydaktyczne i grywalizacja jako ciekawe oraz skuteczne narzędzie pracy z uczniami -  Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Cyborg w ogrodzie - Marek Grynkiewicz
 • Moje miasto bez elektrośmieci - Małgorzata Maleszka
 • Malujemy zielnik- Mirosława Płacheta
 • Wcale nie takie brzydkie - scenariusz zajęć- Marta Sitarz, Kinga Roczek, Katarzyna Szawłowska 
 • Scenariusz lekcji o terroryzmie, czyli jak „opakować” trudny temat 
 • w pozornie lekką formę  - Elżbieta Wardyńska
 • Wydarzyło się w WODN (styczeń – marzec 2017 r.)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 78
Napisał Administrator   

Indywidualizować albo nie indywidualizować - oto jest pytanie…

Od wielu lat, my nauczyciele, zachęcani jesteśmy do indywidualizowania procesu kształcenia. Nie tylko jesteśmy do tego nakłaniani przez metodyków i wybitnych dydaktyków, ale w Ustawie o systemie oświaty znalazł się zapis, który wręcz wymusza na nas indywidualne podejście do ucznia oraz dostosowanie metod, form, a nawet treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów (oczywiście dostosowywanie, a nie rezygnowanie z przekazywania wiedzy oraz kształcenia umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej). Rodzi się zatem pytanie, czy podjąć to wyzwanie i indywidualizować pracę z uczniami oraz, jak to najskuteczniej i najlepiej wprowadzić oraz stosować?
Zdecydowanie uważam, że trzeba podjąć próbę indywidualizowania procesu kształcenia, bowiem indywidualizacja pozwala na poprawienie wyników uczenia się, zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów oraz rozwijanie ich zdolności.

Impresje mużakowskie nie tylko znad kolorowych jezior

Jestem po kolejnym szkoleniu wyjazdowym z propozycji WODN w Piotrkowie Tryb., mającym na celu poznanie i propagowanie najpiękniejszych miejsc w Polsce, ale niekoniecznie najbardziej znanych. Wrzesień to bardzo korzystny, pod każdym względem termin do tego typu szkoleń. Z zaciekawieniem przeczytałam ponownie program szkolenia: 

- Zajęcia terenowe na terenie Mużakowskiego Parku Krajobrazowego.

- Sieci współpracy i samokształcenia jako forma wymiany doświadczeń

- Rozwijanie przyrodniczych zainteresowań uczniów.

- Święto winobrania w tradycji regionu zielonogórskiego

O Mużakowskim Parku Krajobrazowym mało kto słyszał, choć ja już wcześniej spotkałam się z zachwytami znajomych turystów, którzy odwiedzili okolice Zielonej Góry i zostali zaskoczeni pięknem tych terenów.


„Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku”

Tożsamość i solidarność to myśli przewodnie, wokół których toczyły się działania podejmowane przez konsultanta WODN Barbarę Śpiewak w ramach edukacji europejskiej. Inicjatywa ta wpisuje się w główne kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Tematyce tej poświęcone były konferencje organizowane dla nauczycieli w 2016 roku, podczas których podjęto dialog nt. inicjatyw, jak zaciekawić i zachęcić młodzież do realizacji projektów.

Biblioteka Pedagogiczna poleca

Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. W związku z tym chciałabym zaproponować Państwu sięgnięcie do wybranych przeze mnie 4. pozycji, opisujących postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki oraz Josepha Conrada-Korzeniowskiego. 


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 55
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg