Start
środa, 05 sierpień 2015
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 71
Napisał Administrator   

Rozmowy z ...

W bieżącym, 71, numerze, Forum Nauczycielskie rozmawia z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie, Panią Katarzyną Sobczyk. 

Jadwiga Szymczyk: Pani Dyrektor, kieruje Pani ważną szkolą. Dla kogo jest ta placówka? 

Katarzyna Sobczyk: Nasza szkoła „dedykowana" jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na każdym szczeblu nauki - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Kształcą się w niej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Znamiennym dla specyfiki naszej placówki jest szeroko pojęta tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej pracy. Jest także naszym mottem przewodnim, zamieszczonym na sztandarze szkoły.

Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli

Marzec - to miesiąc, w którym zaczynamy myśleć o wiośnie. Dzień staje się coraz dłuższy, słońce nastraja nas optymistycznie i zaczynamy myśleć o kolorowych łąkach, kwiatach w wazonie i kwitnących jabłoniach.

Wiosna - to czas szczególnie pracowity w szkole i dlatego my, nauczyciele, powinniśmy szczególnie zadbać o chwile relaksu, ale nie biernego, tylko twórczego.

Po raz czwarty nasz Ośrodek przygotowuje ofertę zajęć adresowanych dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania, aby potem wykorzystać je w pracy ze swymi uczniami. Wiosenna Akademia Sztuki dla Twórczych Nauczycieli ma już swoich stałych odbiorców. I mylą się ci, którzy uważają, że tego typu zajęcia są tylko dla nauczycieli plastyki i muzyki. Oczywiście, że to właśnie oni, zgłaszają się jako pierwsi, widząc w tym nie tylko możliwość doskonalenia swego talentu, ale także po to, aby wymienić się doświadczeniem, pomysłami, przemyśleniami na temat wpływu zajęć artystycznych na rozwój przeciętnie uzdolnionego w tym zakresie ucznia. Wśród uczestników naszej Akademii jest coraz więcej nauczycieli przedmiotów, które nie mają wiele wspólnego ze sztuką. Są matematycy, geografowie, chemicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, poloniści, informatycy...

Zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno

Na początku lutego, przeglądając aktualne wiadomości na stronach Onetu, natrafiłam na artykuł, w którym były mistrz świata w piłce ręcznej Łukasz Kadziewicz, z ojcowską troską apelował do rodziców: „zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno". Miał on okazję poprowadzić w kilku szkołach zajęcia wychowania fizycznego, na których obserwował uczniów, a przede wszystkim ich podejście do zajęć gimnastycznych, do sportu. Wniosek „rośnie nam pokolenie otyłych i pokrzywionych". Od razu skojarzyły mi się te słowa z moimi coraz częstszymi obserwacjami dotyczącymi specyficznego sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym i nie tylko. 

LearningApps - portal spełnionych marzeń

Chyba każdy nauczyciel w którymś momencie pracy dochodzi do wniosku, że dobra atrakcyjna lekcja powinna zaskakiwać uczniów odmiennością i różnorodnością form przekazu i pracy. Jednorodność powoduje znudzenie i zniechęcenie uczniów. Dlatego oprócz wykładu czy pogadanki sięgamy chętnie po ćwiczenia, zadania praktyczne, pracę w grupach lub inne metody aktywizujące. Niestety, czasami przygotowanie atrakcyjnego ćwiczenia jest skomplikowane, czasochłonne i/lub kosztowne. Z pomocą – jak zwykle w moich artykułach – przychodzi technologia informacyjna; w tym przypadku portal LearningApps (www.learningapps.org).


Forum Nauczycielskie Nr 71
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza" 

W 71 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli - Witold Stawski (fragment artykułu)
 • Rok 2015 - Rokiem św. Jana Pawła II - Żaneta Cypel Jolanta Zielonka
 • Ten od głupich dzieci - Izabela Mazurczyk
 • Zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Szkoła w regionie - region w Europie - Barbara Śpiewak
 • Ocalić od niepamięci... - Iwona Stępień
 • Z pamiętnika „młodego" doradcy metodycznego - Małgorzata Kudyba
 • Jak to kiedyś na wsi bywało? - Barbara Śpiewak
 • Złoty jubileusz PTSM - Jarosław Janczak
 • Praca z uczniem pod kątem wspierania jego rozwoju, zdolności i kreatywności - Ewa Grzesiak
 • Bezpieczny przedszkolak - Lucyna Filipiak
 • Polscy Olimpijczycy - Jolanta Zielińska
 • LearningApps - portal spełnionych marzeń - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Zasadność nauczania języka specjalistycznego na zajęciach z języka angielskiego - Monika Madej
 • Topos arkadyjski w wierszu Wisławy Szymborskiej „Radość pisania" - Elżbieta Lottko
 • Poetycki apetyt na życie - Rafał Orlewski
 • Wydarzyło się w WODN... - Jadwiga Szymczyk
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 70
Napisał Administrator   

25 lat działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim.

Bieżący rok - 2014 jest 25., jubileuszowym rokiem działania Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Decyzją Wojewody Piotrkowskiego, 14 maja 1989 r. powołany został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o charakterze wojewódzkim, który swą działalność rozpoczął 1 września 1989 r. Siedzibą Ośrodka był budynek przy ul. Słowackiego 114/116, który zajmowaliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (dzisiejsza piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskie- go w Kielcach. W roku 1996 roku ośrodek został przeniesiony do budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 (i jesteśmy tu obecnie), w którym na naszych klientów czekają nowocześnie urządzone sale wykładowe.

Organem prowadzącym WODN jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Łodzi. W ciągu 25. lat funkcję dyrektora pełnili kolejno: Leszek Malinowski - 01.09.1989 r. - 30.09.1990 r., Kazimierz Maciołek - 10.12.1990 r. - 22.12.1993 r„ Waldemar Domarańczyk - 24.03.1994 r. - 29.10.2007 r., Sławomir Stankiewicz - 30.10.2007 r. - 29.04.2008 r., Dariusz Magacz - od 30.04.2008 r.

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego
w edukacji szkolnej

6 października 2914 roku odbyła się konferencja wyjazdowa konsultantów i doradców metodycznych WODN w Piotrkowie Tryb. nt. „W Spalskim Parku Krajobrazowym - realizacja podstawy programowej w terenie. Zapoznając się z wybranymi obiektami, ich położeniem geograficznym, środowiskiem przyrodni- czym i przeszłością historyczną a także z przeobrażeniami w infrastrukturze sportowo-turystycznej, uczestnicy konferencji mogli przekonać się o atrakcyjności woj. łódzkiego i możliwościach realizacji wielu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z młodzieżą szkolną.

Choć głównym celem była penetracja zasobów Spalskiego Parku Krajobrazowego to uczestnicy wyprawy edukacyjnej rozpoczęli realizację programu od zwiedzania Grot Nagórzyckich, jednej z wielu atrakcji powiatu tomaszowskiego.

Wędrując podziemną trasą turystyczną o długości około 160 metrów, zwiedzili liczne komory z największym wyrobiskiem zwanym Salą Królewską. Grupie towarzyszył przewodnik, który przedstawił historię i wykorzystanie podziemnych zasobów kopalni piasku dla potrzeb gospodarskich i hut szkła działających w regionie, w XIX wieku.

Szkoło moja nad łąkami, Szkoło moja pod lasem...


3 września 2014 roku w Szkole Podstawowej we Włyniu odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, połączona z jubileuszem 50-lecia zbudowania Szkoły. Część pierwsza odbyła się na cmentarzu w Glinnie, położonym ponad 2 km od Szkoły, na którym znajduj ą się mogiły żołnierzy 28 Pułku Piechoty oraz nieznanych żołnierzy polskich poległych podczas II wojny światowej. Na stronie Szkoły znalazłam notatkę, z której wynika, że uczniowie i nauczyciele otaczają opieką mogiłę zbiorową żołnierzy. Pragnę dodać, że mogiłą tą opiekowali się uczniowie w czasie, gdy pracowałam w Szkole we Włyniu tj. w latach 1967-74. W tym czasie powstała też inicjatywa zbudowania pomnika pochowanym tam żołnierzom, której organizatorzy napotykali na różne trudności. Dlatego z wielką radością wzięłam udział w uroczystości, podczas której bohaterscy żołnierze doczekali się godnego Pomnika, szkoła przyjęła imię ich Pułku.

Refleksje na temat doświadczenia z pracy w komisjach konkursów plastycznych

Ponieważ w trakcie licznych wernisaży słyszałam różne opinie od osób oglądających prace, pozwolę sobie odnieść się do zasad pracy komisji konkursowych.

Miałam przyjemność uczestniczyć w pracach wielu komisji konkursowych. Nieodłącznym problemem, przed jakim staje komisja konkursowa jest samodzielność prac uczniów. Wiem z doświadczenia, że w walce o sukces, rodzice wykonują prace za dzieci, chcąc, aby te otrzymywały jak najwyższe oceny. Niestety ogromnym błędem nauczycieli, którzy również pragną sukcesu swoich uczniów, jest przymykanie oczu i tolerowanie tego procederu a co najgorsze ocenianie tych prac. Czego w ten sposób uczymy? Rodzice, dają swoim dzieciom do zrozumienia, że nie wierzą w ich możliwości oraz w to, że potrafią samodzielnie poradzić sobie z jakimś zadaniem. Dajmy uczniom szansę. Nie uczmy ich od dziecka, że wszystko za nich zrobimy. Nie uczmy ich od dziecka, że oszukiwanie jest czymś naturalnym.


Forum Nauczycielskie Nr 70
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza" wykonane podczas warsztatów fotograficznych w Zagrodzie Wyobraźni "Nad Czarną i Pilicą" w Tarasce. Autorem prezentowanych rzeźb jest Zdzisław Wojciech Słomka.

W 70 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • 25 lat działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 2014/2015 - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego - Elżbieta Lottko
 • Reforma szkolnictwa zawodowego - możliwości uczenia się przez całe życie - Krystyna Jabłonka
 • Święty Jan z Dukli - Izabela Mazurczyk
 • Nauczyciele pasjonaci - Dagmara Pietrzyk
 • Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego w edukacji szkolnej - Waldemar Domarańczyk (fragment artykułu)
 • Szkoło moja nad łąkami, Szkoło moja pod lasem... - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Święto pierwszaków i patrona Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej - Zespół nauczycieli
 • „Narodowe Czytanie Trylogii" w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach - A. Maniecka
 • Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia - Jolanta Kujawska-Wężyk
 • Święto biblioteki w Szkole Podstawowej w Moszczenicy - Ewa Baranowska
 • Lider innowacyjnej edukacji EDUSCIENCE – Gimnazjum w Szydłowie - Bożena Palus
 • Jubileusz w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych - Urszula Szewczyk
 • Przedmiot opisu - przyczyną językowego nawiązania do stylu biblijnego - Czesław Miłosz Sens-Elżbieta Lottko
 • Refleksje na temat doświadczenia z pracy w komisjach konkursów plastycznych - Mirosława Płacheta (fragment artykułu)
 • Kwiaty polskie - znamy, chronimy, podziwiamy – konkurs plastyczny - Marek Urbański
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 69
Napisał Administrator   

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej z punktu widzenia nauczyciela konsultanta

W mijającym roku szkolnym nauczyciele konsultanci Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowic Trybunalskim i doradcy metodyczni realizowali zadania nowego systemu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Działania podejmowane przez nauczycieli konsultantów określa treść rozporządzenia MEN z dnia 26 października 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które szczegółowo formułuje obowiązkowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. 30 października 2012 r.,poz. 1196) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. 560), zgodnie z zapisami którego „Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb".

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświad- czeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowa- ne w szkolnej praktyce. Sieć to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia będzie spoczywać na instytucjach wspierających pracę szkól - placówkach doskonalenia nauczycieli, porad- niach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych. Powołanie sieci nic wymaga czynności prawnych; sieć działa na zasadzie samoorganizacji w oparciu o aktywność jej uczestników. Cechuje ją niski stopień sformalizowania - jest procesem grupowym - relacją, interakcją, więzią. Sieci mają stanowić dla nauczycieli i dyrektorów płaszczyznę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów czy korzystania ze wsparcia metodycznego i merytorycznego udzielanego przez ekspertów.


Pomysły - skąd je brać?

Powszechnie uważa się, że dobry pomysł (na cokolwiek - prezent, biznes, nudę, wakacje, zajęcia szkolne, pozalekcyjne, terapeutyczne, rozrywkę, ale szczególnie na rozwiązanie problemu - to połowa sukcesu. W pracy pedagoga terapeuty doskonale sprawdza się umiejętność szybkiego kojarzenia, łatwego odkrywania, wnikliwość, ale i zapal, zaangażowanie, szeroko rozumiana komunikatywność. Terapeuta pedagogiczny w swojej codziennej pracy spotyka się z sytuacjami wymagającymi pomagania innym. W znalezieniu właściwego rozwiązania, odpowiedniej drogi, metody itd. w procesie pomagania ważną rolę pełnią intuicja, kwalifikacje, umiejętność słuchania, nawiązywania odpowiednich relacji, chęć niesienia pomocy, doświadczenie, itd. Brak zdolności dostrzegania, twórczego myślenia i działania, jasnego formułowania myśli, może przyczyniać się do kłopotów w radzeniu sobie z daną sytuacją terapeutyczną ale także może prowadzić do zamknięcia lub blokad w relacji. Jak ważna jest refleksyjność, umiejętne zadawanie pytań, które poszerzają perspektywę, do tego jeszcze umiejętność analizowania najróżniejszych przesłanek, które pozwalają wyciągać konstruktywne wnioski i rozumieć?


Prezi - nowy wymiar prezentacji

Prezentacje multimedialne to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi TI w pracy nauczyciela. Dzięki prezentacjom można w łatwy i efektowny sposób wzbogacać wykłady o obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje. Termin „prezentacja" kojarzy się najczęściej z kolejno wyświetlanymi slajdami, na których umieszczone są wymienione wcześniej treści. Taki sposób postrzegania wynika z tego, że od wielu lat prezentacje tworzymy albo w programie Power Point, albo w bardzo podobnie skonstruowanych aplikacjach innych producentów (np. Open Office Impress).

Zupełnie inną koncepcję tworzenia prezentacji zastosowano w portalu Prezi.com.<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 39
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg