Start
sobota, 10 grudzień 2016
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 76/77
Napisał Administrator   

Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów do udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy w tym numerze. Konkurs kierowany jest do nauczycieli, ale mogą w nim także uczestniczyć uczniowie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
3. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku 2016/17.
4. Celem konkursu jest:
- opracowanie scenariusza zajęć i gry dydaktycznej na zajęcia różnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych
- propagowanie osiągnięć polskich naukowców i odkrywców oraz ich wkładu w rozwój nauk przyrodniczych
- wymiana doświadczeń między nauczycielami
- promowanie dobrych praktyk. 

15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY”
Edycja Jubileuszowa

Poniższy artykuł stanowi próbę podsumowania piętnastoletniego okresu organizacji konkursu  historycznego nt. Zbrodni Katyńskiej dla uczniów gimnazjów przez Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Pierwszą edycję konkursu „W Imię miłości Ojczyzny" zorganizowano w roku 2001/2002 dla młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.

Pionierskie działania członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i pracowników WODN w zakresie organizacji konkursów poświęconych Zbrodni Katyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim podjęto w latach 1994 - 1996; wówczas konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich, realizowany jako wojewódzki i ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Minister Edukacji, Prezes Rady Ochrony Walk i Męczeństwa śp. Andrzej Przewoźnik. Na eliminacje ogólnopolskie do Piotrkowa przyjechali uczniowie z 16 województw, a na uroczystość podsumowującą przyjechał wiceminister Edukacji Narodowej śp. Mirosław Sawicki. Komisji przewodniczył dr Eugeniusz Cezary Król, dziś profesor, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, autor publikacji z historii najnowszej, tłumacz literatury niemieckiej. 

Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego?

To pytanie już od kilku lat nurtuje nie tylko kolejnych ministrów edukacji, zastanawiają się nad tym również dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie realizuje projekt z zakresu kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus - pod nazwą "Work Based Learning". Jego celem jest porównanie systemów kształcenia w krajach partnerskich (Austria, Portugalia, Łotwa), poprawa metod nauczania tak, aby lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. 

Jednym z zadań są spotkania z pracodawcami, poznanie ich puntu widzenia na kształcenie zawodowe. Pytamy o refleksje na temat własnej kariery, co ma posłużyć do pracy z młodzieżą, a więc w dłuższej perspektywie do podniesienia jakości pracy szkół kształcących w zawodzie. 

Makbet - rozpoznanie i ocena bohatera

Współczesna szkoła nie istnieje bez metod aktywizujących. Tradycyjne nauczanie, oparte na wykładzie, opisie pogadance, w XXI wieku zdecydowanie się nie sprawdza i nie przystaje do przemian cywilizacyjnych, które wpłynęły także na edukację. Przedstawiam propozycję zajęć poświęconych dramatowi W. Szekspira „Makbet”, w których wykorzystane zostały metody aktywizujące: brainstorming, peer learning i praca w grupach. Mam nadzieje, że moja propozycja zachęci Państwa do własnych poszukiwań i okaże się przydatna w pracy z uczniami.Fragmenty artykułów z numeru 71
Napisał rafal   

Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów do udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy w tym numerze. Konkurs kierowany jest do nauczycieli, ale mogą w nim także uczestniczyć uczniowie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
3. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku 2016/17.
4. Celem konkursu jest:
- opracowanie scenariusza zajęć i gry dydaktycznej na zajęcia różnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych
- propagowanie osiągnięć polskich naukowców i odkrywców oraz ich wkładu w rozwój nauk przyrodniczych
- wymiana doświadczeń między nauczycielami
- promowanie dobrych praktyk. 

15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY”
Edycja Jubileuszowa

Poniższy artykuł stanowi próbę podsumowania piętnastoletniego okresu organizacji konkursu  historycznego nt. Zbrodni Katyńskiej dla uczniów gimnazjów przez Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Pierwszą edycję konkursu „W Imię miłości Ojczyzny" zorganizowano w roku 2001/2002 dla młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.

Pionierskie działania członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i pracowników WODN w zakresie organizacji konkursów poświęconych Zbrodni Katyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim podjęto w latach 1994 - 1996; wówczas konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich, realizowany jako wojewódzki i ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Minister Edukacji, Prezes Rady Ochrony Walk i Męczeństwa śp. Andrzej Przewoźnik. Na eliminacje ogólnopolskie do Piotrkowa przyjechali uczniowie z 16 województw, a na uroczystość podsumowującą przyjechał wiceminister Edukacji Narodowej śp. Mirosław Sawicki. Komisji przewodniczył dr Eugeniusz Cezary Król, dziś profesor, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, autor publikacji z historii najnowszej, tłumacz literatury niemieckiej. 

Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia

Seminaria europejskie stały się tradycją WODN - Piotrków Tryb. - organizowane są od 2005 roku, stanowią element tożsamości Ośrodka. Jak wiemy, edukacja europejska stała się wymogiem polskiej edukacji od 1999 roku, gdy wdrożono reformę systemu oświaty. Wówczas, w podstawie programowej zamieszczono nawet ścieżkę edukacyjną pn. „Edukacja europejska”. W związku z tym w WODN podejmowano liczne działania, służące upowszechnieniu wiedzy o Europie, tożsamości europejskiej, kulturze europejskiej, prawach człowieka, strukturach unijnych. Pierwsze działania koncentrowały się na tworzeniu szkolnych klubów europejskich, w ramach których nauczyciele przybliżali swoim uczniom wiedzę o Europie. Inicjatorem i animatorem tych działań była Barbara Śpiewak - konsultant WODN, która organizowała dla nauczycieli konferencje, kursy, warsztaty metodyczne poświęcone tematyce europejskiej. Zachęcała nauczycieli historii i WOS do realizacji projektów edukacyjnych, sejmików uczniowskich, debat poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat dokonujących się przemian, ale też większych perspektyw dla młodzieży i dla Polski, zarówno szans jak i zagrożeń. Nauczyciele przenosili pomysły na grunt szkoły, organizowali otwarte uroczystości, zapraszali przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców, organizacji pozarządowych. Służyło to w dużej mierze poszerzaniu wiedzy uczniów o Europie i przygotowaniu do życia w nieco zmienionej rzeczywistości europejskiej.

Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele, przygotowując się do lekcji, niejednokrotnie zastanawiają się, jak sprawić, aby była ona ciekawa dla uczniów? Jak rozbudzić u nich wyobraźnię, zmotywować do pracy, czy wreszcie sprawić, by po prostu lepiej przyswoili treści danej lekcji? Takie i inne pytania są nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli, którzy nie zawsze mają poczucie satysfakcji z efektów szkolnej edukacji historycznej i społecznej. Możemy jednak dążyć do zmiany tego stanu poprzez planowe i celowe wykorzystywanie szeroko pojmowanej technologii komputerowej. Stosujmy w pracy dydaktycznej „odpowiednie narzędzia”, przydatne w procesie dydaktycznym, bo jak słusznie zauważył Bill Gates „…marnuje się olbrzymi potencjał, kiedy uczniowie, zwłaszcza dzieci, które z natury uwielbiają komputery i kontakty z nimi, nie mają dostępu do technologii informacji, która dla ludzi myślących w kategoriach przyszłości jest czymś zwyczajnym”. 


Forum Nauczycielskie Nr 76_77
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 76/77 numerze:

 • Zamiast „Rozmów z...” - Jadwiga Szymczyk
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17
 • Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – najważniejsze zmiany
 • Kalendarz roku szkolnego 2016/17 
 • Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata” - Urszula Szewczyk (fragment artykułu)
 • Program „Golden Five” - Urszula Szewczyk
 • 15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY" Edycja Jubileuszowa - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego? - Elżbieta Magacz (fragment artykułu)
 • Przygoda z eTwinningiem - Gabriela Chruścińska
 • Zyskać na czasie - Katarzyna Wanda Mazur
 • Obchody Dnia Patrona Szkoły w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - Żaneta Cypel
 • Pierwszy Piotrkowski Piknik Naukowy
 • Wieloaspektowość życia i twórczości Henryka Sienkiewicza” - Małgorzata Grzybek
 • I tak zaczęła się Polska… - Marlena Kowalska
 • Czytamy kolorami - Marlena Kowalska
 • Miejsce przeznaczone dla artystów, czyli „Co myśli Pan Cogito o piekle” - Elżbieta Lottko
 • Wkład Polaków w dziedzictwo kulturalne Europy - Józef Konrad Korzeniowski - Ewa Grzesiak
 • Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”- Żaneta Cypel 
 • XXV Plener Malarski. Tomaszów Mazowiecki 2016 - Mirosława Płacheta
 • W świecie motyli - Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Mirosława Płacheta
 • Co w sieci piszczy? - Małgorzata Kudyba
 • Makbet - rozpoznanie i ocena bohatera - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Zmagania konkursowe z wiedzy religijnej w Tomaszowie Maz. i sukcesy uczniów - Urszula Seredyn
 • Festiwal Piosenki Religijnej w Brzozie - Elżbieta Pawlikowska
 • Drugi raz na ludowo w Szkole Podstawowej w Jarostach
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 75
Napisał Administrator   

Rozmowy z...

Forum Nauczycielskie rozmawia z Panią Renatą Toma, nauczycielką II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, dyrygentką uczniowskiego chóru szkolnego.

Jadwiga Szymczyk: Nasza – Pani i Forum Nauczycielskiego znajomość - rozpoczęła się artykułem „Bagatela”…? zamieszczonym w 35. numerze FN w 2006 r., w którym pisaliśmy o występie chóru w naszym Ośrodku. Od kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze śpiewaniem? 

Renata Toma: Przygoda ze śpiewaniem? Tak naprawdę w dzieciństwie. Była to, szerzej ujmując, przygoda z muzyką. Zaczęła się od podarowania mi starych skrzypiec przez brata mojego dziadka. Stąd narodził się pomysł pójścia do szkoły muzycznej a następnie studiowania w łódzkiej Akademii Muzycznej. Śpiewanie w gronie przesympatycznych koleżanek i kolegów - nauczycieli muzyki z bełchatowskich szkół, które związane było z powstaniem wspomnianego zespołu Bagatela stało się miłym połączeniem umiejętności zawodowych i hobby. 

Nauka programowania w szkołach

Przed świętami Bożego Narodzenia ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.

W ramach rozszerzania podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym do szkół wprowadzone zostanie nauczanie programowania. Najciekawsza w tej zapowiedzi jest deklaracja, że programowanie pojawi się już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/17 rozpocznie się pilotażowe wprowadzanie programu do niektórych szkół natomiast w kolejnym roku zmiany obejmą wszystkie szkoły.

Pomysł może wydawać się dość kontrowersyjny gdyż jak nauczyć programowania dzieci, które nie potrafią jeszcze zbyt dobrze (lub wcale) czytać i pisać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy jednak najpierw zastanowić się czego tak naprawdę ma dotyczyć nauka programowania.


Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia

Seminaria europejskie stały się tradycją WODN - Piotrków Tryb. - organizowane są od 2005 roku, stanowią element tożsamości Ośrodka. Jak wiemy, edukacja europejska stała się wymogiem polskiej edukacji od 1999 roku, gdy wdrożono reformę systemu oświaty. Wówczas, w podstawie programowej zamieszczono nawet ścieżkę edukacyjną pn. „Edukacja europejska”. W związku z tym w WODN podejmowano liczne działania, służące upowszechnieniu wiedzy o Europie, tożsamości europejskiej, kulturze europejskiej, prawach człowieka, strukturach unijnych. Pierwsze działania koncentrowały się na tworzeniu szkolnych klubów europejskich, w ramach których nauczyciele przybliżali swoim uczniom wiedzę o Europie. Inicjatorem i animatorem tych działań była Barbara Śpiewak - konsultant WODN, która organizowała dla nauczycieli konferencje, kursy, warsztaty metodyczne poświęcone tematyce europejskiej. Zachęcała nauczycieli historii i WOS do realizacji projektów edukacyjnych, sejmików uczniowskich, debat poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat dokonujących się przemian, ale też większych perspektyw dla młodzieży i dla Polski, zarówno szans jak i zagrożeń. Nauczyciele przenosili pomysły na grunt szkoły, organizowali otwarte uroczystości, zapraszali przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców, organizacji pozarządowych. Służyło to w dużej mierze poszerzaniu wiedzy uczniów o Europie i przygotowaniu do życia w nieco zmienionej rzeczywistości europejskiej.

Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele, przygotowując się do lekcji, niejednokrotnie zastanawiają się, jak sprawić, aby była ona ciekawa dla uczniów? Jak rozbudzić u nich wyobraźnię, zmotywować do pracy, czy wreszcie sprawić, by po prostu lepiej przyswoili treści danej lekcji? Takie i inne pytania są nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli, którzy nie zawsze mają poczucie satysfakcji z efektów szkolnej edukacji historycznej i społecznej. Możemy jednak dążyć do zmiany tego stanu poprzez planowe i celowe wykorzystywanie szeroko pojmowanej technologii komputerowej. Stosujmy w pracy dydaktycznej „odpowiednie narzędzia”, przydatne w procesie dydaktycznym, bo jak słusznie zauważył Bill Gates „…marnuje się olbrzymi potencjał, kiedy uczniowie, zwłaszcza dzieci, które z natury uwielbiają komputery i kontakty z nimi, nie mają dostępu do technologii informacji, która dla ludzi myślących w kategoriach przyszłości jest czymś zwyczajnym”. 


Forum Nauczycielskie Nr 75
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 75 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Henryk Sienkiewicz patronem roku 2016 - Jadwiga Szymczyk 
 • Festiwal Nauk Technicznych - Edyta Wiernicka, Anita Wojciechowska
 • Zabawy ze sztuką - Mirosława Płacheta
 • Czym jest kariera? - Ewa Grzesiak
 • Nauka programowania w szkołach - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie - Jadwiga Wonko (fragment artykułu)
 • Efektywne nauczanie języków obcych - Monika Madej
 • Nauczyciel w klasach integracyjnych - Dorota Adamowicz
 • Tworzenie poezji jako szczególny dar i szczególny rodzaj odpowiedzialności – „Prośba o piosenkę” Juliana Tuwima - Elżbieta Lottko
 • Stanisław Zwojszczyk - portret pamięci - Maria Śledzińska 
 • Ogródek dydaktyczny i zmodernizowana biblioteka w Szkole Podstawowej w Parznie - Marzena Cisowska
 • Złoty Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim - Jolanta Zielińska
 • Ciekawe pomysły ZSP nr 1 na promocję szkoły - red. Żaneta Cypel
 • Scenariusz „Dnia liczby PI” zorganizowanego w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb. - Anna Maliszewska
 • Dzień Otwarty w ZSP nr 2 - Anna Rzędowska
 • „Światowa” kariera polskiej nauczycielki - Ewa Grzesiak
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 48
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg