Start
poniedziałek, 30 listopad 2015
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 72
Napisał Administrator   

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Źródło: https://mcn.gov.pl


Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16

Zmiany w polskim systemie edukacji, wdrażane od roku szkolnego 2015/16 dotyczą przede wszystkim oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych i są zawarte w nowym rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i znajdują się w również nowym rozdziale 3b Ustawy o systemie oświaty oraz nadzoru pedagogicznego.

Rok 2014/2015 rokiem zawodowców 

i co dalej...?

Polskie szkolnictwo zawodowe przechodziło w swojej historii wiele zmian oraz reform, które oddawały zmieniające się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Okazało się, iż struktura kształcenia zawodowego w Polsce, odziedziczona po systemie gospodarki centralnie planowanej, była trudna do zreformowania.
W początkach transformacji systemowej w Polsce,
powyżej 60% absolwentów wybierało szkoły zawodowe. Jednak z roku na rok ten odsetek zmniejszał się na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego.

Kahoot! - emocjonująca lekcja

W moim poprzednim artykule opisywałem portal LearningApps umożliwiający tworzenie interaktywnych gier i zabaw dla uczniów. Możliwości Internetu w dziedzinie edukacji są jednak o wiele większe dlatego warto omówić inne interesujące portale.

Kolejnym wartym uwagi portalem dla kreatywnych nauczycieli jest serwis Kahoot. Portal ten umożliwia utworzenie i przeprowadzenie testu, który uczniowie będą mogli rozwiązać na lekcji przy użyciu smartfonu lub tabletu. Portal jest oczywiście bezpłatny i pozbawiony reklam. Niestety Kahoot nie oferuje polskiej wersji językowej.


Forum Nauczycielskie Nr 72/73
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 72 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły (fragment artykułu)
 • Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016
 • Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16 - Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych objętych wspomaganiem przez WODN - Witold Sawski
 • Zbrodnia katyńska z perspektywy 75. lat w świadomości uczniów - XIV. edycja konkursu „W imię miłości Ojczyzny - Barbara Śpiewak
 • IV edycja Wiosennej Akademii Sztuki dla twórczych nauczycieli - Witold Stawski
 • Rok 2014/2015 rokiem zawodowców i co dalej...? - Krystyna Jabłonka (fragment artykułu)
 • Co łączy „Pana Tadeusza" z Dniem Dziecka?
 • Zachować równowagę - Aldona Bąk
 • O, zdrowie! - Wiktor Janik
 • Zdrowy maluch pod zielonym parasolem - Anna Stasiak
 • Co słychać w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach? - Ewa Wiśniewska
 • Nie tylko o tym, jak uczniowie z Woli Kamockiej świętowali Dzień Europy - Grażyna Babska
 • Nowinki ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie - Iwona Gabryszewska
 • Z wyprawy do Turcji - Gimnazjum w Szydłowie - Bożena Palus
 • Poetycki apetyt na życie - Rafał Orlewski
 • Sposób nawiązania do tekstu biblijnego w utworze Wisławy Szymborskiej „Streszczenie" - Elżbieta Lottko
 • Projekt edukacyjny szansą na obudzenie uczniów z letargu - Małgorzata Kudyba
 • Kahoot! - emocjonująca lekcja - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Niemiecki „akcent" tegorocznych wakacji - Ewa Grzesiak
 • Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy I liceum - Paulina Mały
 • Wydarzyło się w WODN... - Jadwiga Szymczyk
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Czytaj całość...
Fragmenty artykułów z numeru 71
Napisał Administrator   

Rozmowy z ...

W bieżącym, 71, numerze, Forum Nauczycielskie rozmawia z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie, Panią Katarzyną Sobczyk. 

Jadwiga Szymczyk: Pani Dyrektor, kieruje Pani ważną szkolą. Dla kogo jest ta placówka? 

Katarzyna Sobczyk: Nasza szkoła „dedykowana" jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na każdym szczeblu nauki - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Kształcą się w niej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Znamiennym dla specyfiki naszej placówki jest szeroko pojęta tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej pracy. Jest także naszym mottem przewodnim, zamieszczonym na sztandarze szkoły.

Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli

Marzec - to miesiąc, w którym zaczynamy myśleć o wiośnie. Dzień staje się coraz dłuższy, słońce nastraja nas optymistycznie i zaczynamy myśleć o kolorowych łąkach, kwiatach w wazonie i kwitnących jabłoniach.

Wiosna - to czas szczególnie pracowity w szkole i dlatego my, nauczyciele, powinniśmy szczególnie zadbać o chwile relaksu, ale nie biernego, tylko twórczego.

Po raz czwarty nasz Ośrodek przygotowuje ofertę zajęć adresowanych dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania, aby potem wykorzystać je w pracy ze swymi uczniami. Wiosenna Akademia Sztuki dla Twórczych Nauczycieli ma już swoich stałych odbiorców. I mylą się ci, którzy uważają, że tego typu zajęcia są tylko dla nauczycieli plastyki i muzyki. Oczywiście, że to właśnie oni, zgłaszają się jako pierwsi, widząc w tym nie tylko możliwość doskonalenia swego talentu, ale także po to, aby wymienić się doświadczeniem, pomysłami, przemyśleniami na temat wpływu zajęć artystycznych na rozwój przeciętnie uzdolnionego w tym zakresie ucznia. Wśród uczestników naszej Akademii jest coraz więcej nauczycieli przedmiotów, które nie mają wiele wspólnego ze sztuką. Są matematycy, geografowie, chemicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, poloniści, informatycy...

Zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno

Na początku lutego, przeglądając aktualne wiadomości na stronach Onetu, natrafiłam na artykuł, w którym były mistrz świata w piłce ręcznej Łukasz Kadziewicz, z ojcowską troską apelował do rodziców: „zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno". Miał on okazję poprowadzić w kilku szkołach zajęcia wychowania fizycznego, na których obserwował uczniów, a przede wszystkim ich podejście do zajęć gimnastycznych, do sportu. Wniosek „rośnie nam pokolenie otyłych i pokrzywionych". Od razu skojarzyły mi się te słowa z moimi coraz częstszymi obserwacjami dotyczącymi specyficznego sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym i nie tylko. 

LearningApps - portal spełnionych marzeń

Chyba każdy nauczyciel w którymś momencie pracy dochodzi do wniosku, że dobra atrakcyjna lekcja powinna zaskakiwać uczniów odmiennością i różnorodnością form przekazu i pracy. Jednorodność powoduje znudzenie i zniechęcenie uczniów. Dlatego oprócz wykładu czy pogadanki sięgamy chętnie po ćwiczenia, zadania praktyczne, pracę w grupach lub inne metody aktywizujące. Niestety, czasami przygotowanie atrakcyjnego ćwiczenia jest skomplikowane, czasochłonne i/lub kosztowne. Z pomocą – jak zwykle w moich artykułach – przychodzi technologia informacyjna; w tym przypadku portal LearningApps (www.learningapps.org).


Forum Nauczycielskie Nr 71
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza" 

W 71 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli - Witold Stawski (fragment artykułu)
 • Rok 2015 - Rokiem św. Jana Pawła II - Żaneta Cypel Jolanta Zielonka
 • Ten od głupich dzieci - Izabela Mazurczyk
 • Zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Szkoła w regionie - region w Europie - Barbara Śpiewak
 • Ocalić od niepamięci... - Iwona Stępień
 • Z pamiętnika „młodego" doradcy metodycznego - Małgorzata Kudyba
 • Jak to kiedyś na wsi bywało? - Barbara Śpiewak
 • Złoty jubileusz PTSM - Jarosław Janczak
 • Praca z uczniem pod kątem wspierania jego rozwoju, zdolności i kreatywności - Ewa Grzesiak
 • Bezpieczny przedszkolak - Lucyna Filipiak
 • Polscy Olimpijczycy - Jolanta Zielińska
 • LearningApps - portal spełnionych marzeń - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Zasadność nauczania języka specjalistycznego na zajęciach z języka angielskiego - Monika Madej
 • Topos arkadyjski w wierszu Wisławy Szymborskiej „Radość pisania" - Elżbieta Lottko
 • Poetycki apetyt na życie - Rafał Orlewski
 • Wydarzyło się w WODN... - Jadwiga Szymczyk
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 70
Napisał Administrator   

25 lat działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim.

Bieżący rok - 2014 jest 25., jubileuszowym rokiem działania Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Decyzją Wojewody Piotrkowskiego, 14 maja 1989 r. powołany został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o charakterze wojewódzkim, który swą działalność rozpoczął 1 września 1989 r. Siedzibą Ośrodka był budynek przy ul. Słowackiego 114/116, który zajmowaliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (dzisiejsza piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskie- go w Kielcach. W roku 1996 roku ośrodek został przeniesiony do budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 (i jesteśmy tu obecnie), w którym na naszych klientów czekają nowocześnie urządzone sale wykładowe.

Organem prowadzącym WODN jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Łodzi. W ciągu 25. lat funkcję dyrektora pełnili kolejno: Leszek Malinowski - 01.09.1989 r. - 30.09.1990 r., Kazimierz Maciołek - 10.12.1990 r. - 22.12.1993 r„ Waldemar Domarańczyk - 24.03.1994 r. - 29.10.2007 r., Sławomir Stankiewicz - 30.10.2007 r. - 29.04.2008 r., Dariusz Magacz - od 30.04.2008 r.

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego
w edukacji szkolnej

6 października 2914 roku odbyła się konferencja wyjazdowa konsultantów i doradców metodycznych WODN w Piotrkowie Tryb. nt. „W Spalskim Parku Krajobrazowym - realizacja podstawy programowej w terenie. Zapoznając się z wybranymi obiektami, ich położeniem geograficznym, środowiskiem przyrodni- czym i przeszłością historyczną a także z przeobrażeniami w infrastrukturze sportowo-turystycznej, uczestnicy konferencji mogli przekonać się o atrakcyjności woj. łódzkiego i możliwościach realizacji wielu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z młodzieżą szkolną.

Choć głównym celem była penetracja zasobów Spalskiego Parku Krajobrazowego to uczestnicy wyprawy edukacyjnej rozpoczęli realizację programu od zwiedzania Grot Nagórzyckich, jednej z wielu atrakcji powiatu tomaszowskiego.

Wędrując podziemną trasą turystyczną o długości około 160 metrów, zwiedzili liczne komory z największym wyrobiskiem zwanym Salą Królewską. Grupie towarzyszył przewodnik, który przedstawił historię i wykorzystanie podziemnych zasobów kopalni piasku dla potrzeb gospodarskich i hut szkła działających w regionie, w XIX wieku.

Szkoło moja nad łąkami, Szkoło moja pod lasem...


3 września 2014 roku w Szkole Podstawowej we Włyniu odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, połączona z jubileuszem 50-lecia zbudowania Szkoły. Część pierwsza odbyła się na cmentarzu w Glinnie, położonym ponad 2 km od Szkoły, na którym znajduj ą się mogiły żołnierzy 28 Pułku Piechoty oraz nieznanych żołnierzy polskich poległych podczas II wojny światowej. Na stronie Szkoły znalazłam notatkę, z której wynika, że uczniowie i nauczyciele otaczają opieką mogiłę zbiorową żołnierzy. Pragnę dodać, że mogiłą tą opiekowali się uczniowie w czasie, gdy pracowałam w Szkole we Włyniu tj. w latach 1967-74. W tym czasie powstała też inicjatywa zbudowania pomnika pochowanym tam żołnierzom, której organizatorzy napotykali na różne trudności. Dlatego z wielką radością wzięłam udział w uroczystości, podczas której bohaterscy żołnierze doczekali się godnego Pomnika, szkoła przyjęła imię ich Pułku.

Refleksje na temat doświadczenia z pracy w komisjach konkursów plastycznych

Ponieważ w trakcie licznych wernisaży słyszałam różne opinie od osób oglądających prace, pozwolę sobie odnieść się do zasad pracy komisji konkursowych.

Miałam przyjemność uczestniczyć w pracach wielu komisji konkursowych. Nieodłącznym problemem, przed jakim staje komisja konkursowa jest samodzielność prac uczniów. Wiem z doświadczenia, że w walce o sukces, rodzice wykonują prace za dzieci, chcąc, aby te otrzymywały jak najwyższe oceny. Niestety ogromnym błędem nauczycieli, którzy również pragną sukcesu swoich uczniów, jest przymykanie oczu i tolerowanie tego procederu a co najgorsze ocenianie tych prac. Czego w ten sposób uczymy? Rodzice, dają swoim dzieciom do zrozumienia, że nie wierzą w ich możliwości oraz w to, że potrafią samodzielnie poradzić sobie z jakimś zadaniem. Dajmy uczniom szansę. Nie uczmy ich od dziecka, że wszystko za nich zrobimy. Nie uczmy ich od dziecka, że oszukiwanie jest czymś naturalnym.


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 41
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg