Start
środa, 31 sierpień 2016
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 75
Napisał Administrator   

Rozmowy z...

Forum Nauczycielskie rozmawia z Panią Renatą Toma, nauczycielką II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, dyrygentką uczniowskiego chóru szkolnego.

Jadwiga Szymczyk: Nasza – Pani i Forum Nauczycielskiego znajomość - rozpoczęła się artykułem „Bagatela”…? zamieszczonym w 35. numerze FN w 2006 r., w którym pisaliśmy o występie chóru w naszym Ośrodku. Od kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze śpiewaniem? 

Renata Toma: Przygoda ze śpiewaniem? Tak naprawdę w dzieciństwie. Była to, szerzej ujmując, przygoda z muzyką. Zaczęła się od podarowania mi starych skrzypiec przez brata mojego dziadka. Stąd narodził się pomysł pójścia do szkoły muzycznej a następnie studiowania w łódzkiej Akademii Muzycznej. Śpiewanie w gronie przesympatycznych koleżanek i kolegów - nauczycieli muzyki z bełchatowskich szkół, które związane było z powstaniem wspomnianego zespołu Bagatela stało się miłym połączeniem umiejętności zawodowych i hobby. 

Nauka programowania w szkołach

Przed świętami Bożego Narodzenia ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.

W ramach rozszerzania podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym do szkół wprowadzone zostanie nauczanie programowania. Najciekawsza w tej zapowiedzi jest deklaracja, że programowanie pojawi się już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/17 rozpocznie się pilotażowe wprowadzanie programu do niektórych szkół natomiast w kolejnym roku zmiany obejmą wszystkie szkoły.

Pomysł może wydawać się dość kontrowersyjny gdyż jak nauczyć programowania dzieci, które nie potrafią jeszcze zbyt dobrze (lub wcale) czytać i pisać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy jednak najpierw zastanowić się czego tak naprawdę ma dotyczyć nauka programowania.


Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia

Seminaria europejskie stały się tradycją WODN - Piotrków Tryb. - organizowane są od 2005 roku, stanowią element tożsamości Ośrodka. Jak wiemy, edukacja europejska stała się wymogiem polskiej edukacji od 1999 roku, gdy wdrożono reformę systemu oświaty. Wówczas, w podstawie programowej zamieszczono nawet ścieżkę edukacyjną pn. „Edukacja europejska”. W związku z tym w WODN podejmowano liczne działania, służące upowszechnieniu wiedzy o Europie, tożsamości europejskiej, kulturze europejskiej, prawach człowieka, strukturach unijnych. Pierwsze działania koncentrowały się na tworzeniu szkolnych klubów europejskich, w ramach których nauczyciele przybliżali swoim uczniom wiedzę o Europie. Inicjatorem i animatorem tych działań była Barbara Śpiewak - konsultant WODN, która organizowała dla nauczycieli konferencje, kursy, warsztaty metodyczne poświęcone tematyce europejskiej. Zachęcała nauczycieli historii i WOS do realizacji projektów edukacyjnych, sejmików uczniowskich, debat poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat dokonujących się przemian, ale też większych perspektyw dla młodzieży i dla Polski, zarówno szans jak i zagrożeń. Nauczyciele przenosili pomysły na grunt szkoły, organizowali otwarte uroczystości, zapraszali przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców, organizacji pozarządowych. Służyło to w dużej mierze poszerzaniu wiedzy uczniów o Europie i przygotowaniu do życia w nieco zmienionej rzeczywistości europejskiej.

Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele, przygotowując się do lekcji, niejednokrotnie zastanawiają się, jak sprawić, aby była ona ciekawa dla uczniów? Jak rozbudzić u nich wyobraźnię, zmotywować do pracy, czy wreszcie sprawić, by po prostu lepiej przyswoili treści danej lekcji? Takie i inne pytania są nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli, którzy nie zawsze mają poczucie satysfakcji z efektów szkolnej edukacji historycznej i społecznej. Możemy jednak dążyć do zmiany tego stanu poprzez planowe i celowe wykorzystywanie szeroko pojmowanej technologii komputerowej. Stosujmy w pracy dydaktycznej „odpowiednie narzędzia”, przydatne w procesie dydaktycznym, bo jak słusznie zauważył Bill Gates „…marnuje się olbrzymi potencjał, kiedy uczniowie, zwłaszcza dzieci, które z natury uwielbiają komputery i kontakty z nimi, nie mają dostępu do technologii informacji, która dla ludzi myślących w kategoriach przyszłości jest czymś zwyczajnym”. 


Forum Nauczycielskie Nr 75
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 75 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Henryk Sienkiewicz patronem roku 2016 - Jadwiga Szymczyk 
 • Festiwal Nauk Technicznych - Edyta Wiernicka, Anita Wojciechowska
 • Zabawy ze sztuką - Mirosława Płacheta
 • Czym jest kariera? - Ewa Grzesiak
 • Nauka programowania w szkołach - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie - Jadwiga Wonko (fragment artykułu)
 • Efektywne nauczanie języków obcych - Monika Madej
 • Nauczyciel w klasach integracyjnych - Dorota Adamowicz
 • Tworzenie poezji jako szczególny dar i szczególny rodzaj odpowiedzialności – „Prośba o piosenkę” Juliana Tuwima - Elżbieta Lottko
 • Stanisław Zwojszczyk - portret pamięci - Maria Śledzińska 
 • Ogródek dydaktyczny i zmodernizowana biblioteka w Szkole Podstawowej w Parznie - Marzena Cisowska
 • Złoty Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim - Jolanta Zielińska
 • Ciekawe pomysły ZSP nr 1 na promocję szkoły - red. Żaneta Cypel
 • Scenariusz „Dnia liczby PI” zorganizowanego w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb. - Anna Maliszewska
 • Dzień Otwarty w ZSP nr 2 - Anna Rzędowska
 • „Światowa” kariera polskiej nauczycielki - Ewa Grzesiak
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 74
Napisał Administrator   

Rotmistrz Witold Pilecki patronem ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

13 października 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Idei Ku Demokracji przy ul. Rycerskiej w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego szkołom: V Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Mechaniczno- Elektrycznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Podczas uroczystości obecni byli córka rotmistrza Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, wnuczka Pani Dorota Optułowicz-McQuiad, prezes IPN Pan Łukasz Kamiński, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, a także dyrektorzy piotrkowskich szkół i emerytowani nauczyciele naszej placówki, uczniowie i rodzice.

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest nową formą pomocy prowadzonej w placówkach oświatowych dla małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zakres czynności w ramach Wczesnego Wspomagania obejmuje wszelkie formy działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, skierowanych na dziecko oraz działań wspierających rodzinę dziecka, podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwoju.


Jak zmienić postawę ucznia - z pasywnego odbiorcy kultury w aktywnego pasjonata i kreatora?

Od lat pedagodzy, psychologowie i oczywiście nauczyciele zastanawiają się „jak ruszyć bryłę z posad świata", czyli zmotywować młodych ludzi do aktywnego odkrywania własnych zainteresowań oraz rozwijania pasji. Powstało wiele publikacji na temat sposobów motywowania uczniów do pracy, nauki i myślenia oraz rozwijania ich kreatywności i pomysłowości. Oczywiście fachowa literatura wskazuje na różne czynniki motywacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne), podaje różne, „cudowne" rozwiązania i recepty na problemy, z którymi zmagają się współcześni nauczyciele. A dominujące problemy we współczesnej szkole, to uczniowski „tumiwisizm", naukowy i ambicjonalny marazm, zmniejszająca się motywacja uczniów do przebudowy świata i samego siebie. Te problemy mogą wydawać się nie do rozwiązania. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy naprawdę my, nauczyciele polskich szkół skazani jesteśmy na powrót z tej batalii nie z tarczą, ale na tarczy?

Opóźnienie rozwoju mowy i jego konsekwencje u dzieci w młodszym wieku

Mowa stanowi najbardziej efektywny sposób komunikowania się z innymi ludźmi i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka, oraz dla jego psychicznego i społecznego przystosowania. Uważam, iż temat rozwoju mowy jest ciągle aktualny, a jego znajomość z pewnością ułatwia pracę z dziećmi, tak w wychowaniu domowym, jak i w przedszkolnym. Mowa każdemu z nas pozwala właściwie i w pełni wartościowo funkcjonować w codziennym życiu. Służy nam ona do komunikacji, do wyrażania swych uczuć, pragnień, przeżyć. Jest czymś tak naturalnym i pospolitym, że nie zauważamy jej na co dzień. Co natomiast jeśli u dziecka zachodzi pewna dysfunkcja w tym obszarze? 


Forum Nauczycielskie Nr 74
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 74 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Anna Zalewska nowym Ministrem Edukacji 
 • Trójka" - szacowna jubilatka - Monika Zając, Renata Bernat, Aldona Bąk
 • Nauczyciele historii na uroczystości otwarcia Muzeum Katyńskiego - Barbara Śpiewak.
 • Rotmistrz Witold Pilecki patronem ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - Żaneta Cypel, Jolanta Zielonka (fragment artykułu)
 • Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)? - Małgorzata Wierzbicka. Ewa Białas, Justyna Rajska, Sylvia Zelga (fragment artykułu)
 • Jak zmienić postawę ucznia - z pasywnego odbiorcy kultury w aktywnego pasjonata i kreatora? - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Opóźnienie rozwoju mowy i jego konsekwencjo u dzieci w młodszym wieku - Lucyna Filipiak (fragment artykułu)
 • Nowi partnerzy piotrkowskiego ZSP nr 2 - Anna Rzędowska 
 • Uroczystości w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - Teresa Włodarczyk
 • Przygotować do dorosłego życia - Ewa Grzesiak
 • Piosenka pasterska" Czesława Miłosza jako poetycka próba przeciwstawienia się regułom otaczającego świata - Elżbieta Lottko
 • O papieżu przy kremówkach - Święto Biblioteki - 27 października 2015 r. - Agnieszka Migdal
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II — poza protokołem" - Izabela Mazurczyk
 • Dzień Głośnego Czytania Biblii - Izabela Mazurczyk
 • "Polska wielu kultur" okiem historyka - Marla Śledzińska
 • Wydarzyło się w WODN.. . - Jadwiga Szymczyk
 • Pisali i fotografowali dla nas
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 72
Napisał Administrator   

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Źródło: https://mcn.gov.pl


Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16

Zmiany w polskim systemie edukacji, wdrażane od roku szkolnego 2015/16 dotyczą przede wszystkim oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych i są zawarte w nowym rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i znajdują się w również nowym rozdziale 3b Ustawy o systemie oświaty oraz nadzoru pedagogicznego.

Rok 2014/2015 rokiem zawodowców 

i co dalej...?

Polskie szkolnictwo zawodowe przechodziło w swojej historii wiele zmian oraz reform, które oddawały zmieniające się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Okazało się, iż struktura kształcenia zawodowego w Polsce, odziedziczona po systemie gospodarki centralnie planowanej, była trudna do zreformowania.
W początkach transformacji systemowej w Polsce,
powyżej 60% absolwentów wybierało szkoły zawodowe. Jednak z roku na rok ten odsetek zmniejszał się na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego.

Kahoot! - emocjonująca lekcja

W moim poprzednim artykule opisywałem portal LearningApps umożliwiający tworzenie interaktywnych gier i zabaw dla uczniów. Możliwości Internetu w dziedzinie edukacji są jednak o wiele większe dlatego warto omówić inne interesujące portale.

Kolejnym wartym uwagi portalem dla kreatywnych nauczycieli jest serwis Kahoot. Portal ten umożliwia utworzenie i przeprowadzenie testu, który uczniowie będą mogli rozwiązać na lekcji przy użyciu smartfonu lub tabletu. Portal jest oczywiście bezpłatny i pozbawiony reklam. Niestety Kahoot nie oferuje polskiej wersji językowej.


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 46
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg