Start
wtorek, 09 luty 2016
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 74
Napisał Administrator   

Rotmistrz Witold Pilecki patronem ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

13 października 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Idei Ku Demokracji przy ul. Rycerskiej w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego szkołom: V Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Mechaniczno- Elektrycznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Podczas uroczystości obecni byli córka rotmistrza Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, wnuczka Pani Dorota Optułowicz-McQuiad, prezes IPN Pan Łukasz Kamiński, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, a także dyrektorzy piotrkowskich szkół i emerytowani nauczyciele naszej placówki, uczniowie i rodzice.

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest nową formą pomocy prowadzonej w placówkach oświatowych dla małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zakres czynności w ramach Wczesnego Wspomagania obejmuje wszelkie formy działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, skierowanych na dziecko oraz działań wspierających rodzinę dziecka, podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwoju.


Jak zmienić postawę ucznia - z pasywnego odbiorcy kultury w aktywnego pasjonata i kreatora?

Od lat pedagodzy, psychologowie i oczywiście nauczyciele zastanawiają się „jak ruszyć bryłę z posad świata", czyli zmotywować młodych ludzi do aktywnego odkrywania własnych zainteresowań oraz rozwijania pasji. Powstało wiele publikacji na temat sposobów motywowania uczniów do pracy, nauki i myślenia oraz rozwijania ich kreatywności i pomysłowości. Oczywiście fachowa literatura wskazuje na różne czynniki motywacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne), podaje różne, „cudowne" rozwiązania i recepty na problemy, z którymi zmagają się współcześni nauczyciele. A dominujące problemy we współczesnej szkole, to uczniowski „tumiwisizm", naukowy i ambicjonalny marazm, zmniejszająca się motywacja uczniów do przebudowy świata i samego siebie. Te problemy mogą wydawać się nie do rozwiązania. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy naprawdę my, nauczyciele polskich szkół skazani jesteśmy na powrót z tej batalii nie z tarczą, ale na tarczy?

Opóźnienie rozwoju mowy i jego konsekwencje u dzieci w młodszym wieku

Mowa stanowi najbardziej efektywny sposób komunikowania się z innymi ludźmi i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka, oraz dla jego psychicznego i społecznego przystosowania. Uważam, iż temat rozwoju mowy jest ciągle aktualny, a jego znajomość z pewnością ułatwia pracę z dziećmi, tak w wychowaniu domowym, jak i w przedszkolnym. Mowa każdemu z nas pozwala właściwie i w pełni wartościowo funkcjonować w codziennym życiu. Służy nam ona do komunikacji, do wyrażania swych uczuć, pragnień, przeżyć. Jest czymś tak naturalnym i pospolitym, że nie zauważamy jej na co dzień. Co natomiast jeśli u dziecka zachodzi pewna dysfunkcja w tym obszarze? 


Forum Nauczycielskie Nr 74
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 74 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Anna Zalewska nowym Ministrem Edukacji 
 • Trójka" - szacowna jubilatka - Monika Zając, Renata Bernat, Aldona Bąk
 • Nauczyciele historii na uroczystości otwarcia Muzeum Katyńskiego - Barbara Śpiewak.
 • Rotmistrz Witold Pilecki patronem ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - Żaneta Cypel, Jolanta Zielonka (fragment artykułu)
 • Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)? - Małgorzata Wierzbicka. Ewa Białas, Justyna Rajska, Sylvia Zelga (fragment artykułu)
 • Jak zmienić postawę ucznia - z pasywnego odbiorcy kultury w aktywnego pasjonata i kreatora? - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Opóźnienie rozwoju mowy i jego konsekwencjo u dzieci w młodszym wieku - Lucyna Filipiak (fragment artykułu)
 • Nowi partnerzy piotrkowskiego ZSP nr 2 - Anna Rzędowska 
 • Uroczystości w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - Teresa Włodarczyk
 • Przygotować do dorosłego życia - Ewa Grzesiak
 • Piosenka pasterska" Czesława Miłosza jako poetycka próba przeciwstawienia się regułom otaczającego świata - Elżbieta Lottko
 • O papieżu przy kremówkach - Święto Biblioteki - 27 października 2015 r. - Agnieszka Migdal
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Święty Jan Paweł II — poza protokołem" - Izabela Mazurczyk
 • Dzień Głośnego Czytania Biblii - Izabela Mazurczyk
 • "Polska wielu kultur" okiem historyka - Marla Śledzińska
 • Wydarzyło się w WODN.. . - Jadwiga Szymczyk
 • Pisali i fotografowali dla nas
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 72
Napisał Administrator   

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Źródło: https://mcn.gov.pl


Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16

Zmiany w polskim systemie edukacji, wdrażane od roku szkolnego 2015/16 dotyczą przede wszystkim oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych i są zawarte w nowym rozdziale 3a Ustawy o systemie oświaty, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i znajdują się w również nowym rozdziale 3b Ustawy o systemie oświaty oraz nadzoru pedagogicznego.

Rok 2014/2015 rokiem zawodowców 

i co dalej...?

Polskie szkolnictwo zawodowe przechodziło w swojej historii wiele zmian oraz reform, które oddawały zmieniające się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Okazało się, iż struktura kształcenia zawodowego w Polsce, odziedziczona po systemie gospodarki centralnie planowanej, była trudna do zreformowania.
W początkach transformacji systemowej w Polsce,
powyżej 60% absolwentów wybierało szkoły zawodowe. Jednak z roku na rok ten odsetek zmniejszał się na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego.

Kahoot! - emocjonująca lekcja

W moim poprzednim artykule opisywałem portal LearningApps umożliwiający tworzenie interaktywnych gier i zabaw dla uczniów. Możliwości Internetu w dziedzinie edukacji są jednak o wiele większe dlatego warto omówić inne interesujące portale.

Kolejnym wartym uwagi portalem dla kreatywnych nauczycieli jest serwis Kahoot. Portal ten umożliwia utworzenie i przeprowadzenie testu, który uczniowie będą mogli rozwiązać na lekcji przy użyciu smartfonu lub tabletu. Portal jest oczywiście bezpłatny i pozbawiony reklam. Niestety Kahoot nie oferuje polskiej wersji językowej.


Forum Nauczycielskie Nr 72/73
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 72 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otwartej Szkoły (fragment artykułu)
 • Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016
 • Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2015/16 - Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych objętych wspomaganiem przez WODN - Witold Sawski
 • Zbrodnia katyńska z perspektywy 75. lat w świadomości uczniów - XIV. edycja konkursu „W imię miłości Ojczyzny - Barbara Śpiewak
 • IV edycja Wiosennej Akademii Sztuki dla twórczych nauczycieli - Witold Stawski
 • Rok 2014/2015 rokiem zawodowców i co dalej...? - Krystyna Jabłonka (fragment artykułu)
 • Co łączy „Pana Tadeusza" z Dniem Dziecka?
 • Zachować równowagę - Aldona Bąk
 • O, zdrowie! - Wiktor Janik
 • Zdrowy maluch pod zielonym parasolem - Anna Stasiak
 • Co słychać w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach? - Ewa Wiśniewska
 • Nie tylko o tym, jak uczniowie z Woli Kamockiej świętowali Dzień Europy - Grażyna Babska
 • Nowinki ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie - Iwona Gabryszewska
 • Z wyprawy do Turcji - Gimnazjum w Szydłowie - Bożena Palus
 • Poetycki apetyt na życie - Rafał Orlewski
 • Sposób nawiązania do tekstu biblijnego w utworze Wisławy Szymborskiej „Streszczenie" - Elżbieta Lottko
 • Projekt edukacyjny szansą na obudzenie uczniów z letargu - Małgorzata Kudyba
 • Kahoot! - emocjonująca lekcja - Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Niemiecki „akcent" tegorocznych wakacji - Ewa Grzesiak
 • Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy I liceum - Paulina Mały
 • Wydarzyło się w WODN... - Jadwiga Szymczyk
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Czytaj całość...
Fragmenty artykułów z numeru 71
Napisał Administrator   

Rozmowy z ...

W bieżącym, 71, numerze, Forum Nauczycielskie rozmawia z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie, Panią Katarzyną Sobczyk. 

Jadwiga Szymczyk: Pani Dyrektor, kieruje Pani ważną szkolą. Dla kogo jest ta placówka? 

Katarzyna Sobczyk: Nasza szkoła „dedykowana" jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na każdym szczeblu nauki - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Kształcą się w niej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Znamiennym dla specyfiki naszej placówki jest szeroko pojęta tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Znajduje to odzwierciedlenie w naszej pracy. Jest także naszym mottem przewodnim, zamieszczonym na sztandarze szkoły.

Wiosenna Akademia Sztuki dla twórczych nauczycieli

Marzec - to miesiąc, w którym zaczynamy myśleć o wiośnie. Dzień staje się coraz dłuższy, słońce nastraja nas optymistycznie i zaczynamy myśleć o kolorowych łąkach, kwiatach w wazonie i kwitnących jabłoniach.

Wiosna - to czas szczególnie pracowity w szkole i dlatego my, nauczyciele, powinniśmy szczególnie zadbać o chwile relaksu, ale nie biernego, tylko twórczego.

Po raz czwarty nasz Ośrodek przygotowuje ofertę zajęć adresowanych dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania, aby potem wykorzystać je w pracy ze swymi uczniami. Wiosenna Akademia Sztuki dla Twórczych Nauczycieli ma już swoich stałych odbiorców. I mylą się ci, którzy uważają, że tego typu zajęcia są tylko dla nauczycieli plastyki i muzyki. Oczywiście, że to właśnie oni, zgłaszają się jako pierwsi, widząc w tym nie tylko możliwość doskonalenia swego talentu, ale także po to, aby wymienić się doświadczeniem, pomysłami, przemyśleniami na temat wpływu zajęć artystycznych na rozwój przeciętnie uzdolnionego w tym zakresie ucznia. Wśród uczestników naszej Akademii jest coraz więcej nauczycieli przedmiotów, które nie mają wiele wspólnego ze sztuką. Są matematycy, geografowie, chemicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, poloniści, informatycy...

Zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno

Na początku lutego, przeglądając aktualne wiadomości na stronach Onetu, natrafiłam na artykuł, w którym były mistrz świata w piłce ręcznej Łukasz Kadziewicz, z ojcowską troską apelował do rodziców: „zacznijmy coś robić, zanim będzie za późno". Miał on okazję poprowadzić w kilku szkołach zajęcia wychowania fizycznego, na których obserwował uczniów, a przede wszystkim ich podejście do zajęć gimnastycznych, do sportu. Wniosek „rośnie nam pokolenie otyłych i pokrzywionych". Od razu skojarzyły mi się te słowa z moimi coraz częstszymi obserwacjami dotyczącymi specyficznego sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym i nie tylko. 

LearningApps - portal spełnionych marzeń

Chyba każdy nauczyciel w którymś momencie pracy dochodzi do wniosku, że dobra atrakcyjna lekcja powinna zaskakiwać uczniów odmiennością i różnorodnością form przekazu i pracy. Jednorodność powoduje znudzenie i zniechęcenie uczniów. Dlatego oprócz wykładu czy pogadanki sięgamy chętnie po ćwiczenia, zadania praktyczne, pracę w grupach lub inne metody aktywizujące. Niestety, czasami przygotowanie atrakcyjnego ćwiczenia jest skomplikowane, czasochłonne i/lub kosztowne. Z pomocą – jak zwykle w moich artykułach – przychodzi technologia informacyjna; w tym przypadku portal LearningApps (www.learningapps.org).


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 44
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg