Start arrow Oferta doskonalenia
piątek, 31 październik 2014
Advertisement
Oferta doskonalenia
Wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych:
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - nr formy 325
  • kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa - nr formy 326
  • terapia pedagogiczna - nr formy 329
  • wychowanie do życia w rodzinie - nr formy 328
    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października  2014 r. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
    Szczegółowe informacje o kursach znajdą Państwo w Ofercie edukacyjnej 2014/15.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014/15

Szkolenia grantowane Łódzkiego Kuratora Oświaty
Napisał Administrator   
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia grantowane Łódzkiego Kuratora Oświaty

Zgłoszenia na szkolenia grantowane przyjmowane są do 22 X 2014 r. wyłącznie na odpowiednich formularzach GRANTY-KURSY lub GRANTY-RP

Uwaga! Ze względu na wymogi formalne ŁKO, przyjmowane są jedynie zgłoszenia w wersji papierowej z podpisem dyrektora placówki (można wypełniony druk zeskanować i wysłać na właściwy adres: )

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają placówki objęte wspomaganiem przez WODN.

GRANTY EDUKACYJNE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014
 BEZPŁATNE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
realizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb.

Zadanie nr. Temat szkolenia /moduły Liczba godzin  Beneficjent Liczba RP Osoba do kontaktu
1.

Praca z uczniem pod kątem wspierania jego rozwoju, zdolności i kreatywności

8 rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych 30
2. Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły  8 rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 30

GRANTY EDUKACYJNE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014
BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE 

realizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb.

Zadanie nr. Temat szkolenia /moduły Liczba godzin   Beneficjent Liczba ucz. Osoba do kontaktu
 1 Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej  25 nauczyciele I etapu edukacyjnego  25  
 2 Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów  30 nauczyciele wszystkich typów szkół

 

 25  
 3 Działania szkoły na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych –edukacja włączająca  30 nauczyciele i pedagodzy  25  
 4 Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej dla IV etapu kształcenia  30 nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych  25  

OFERTA LISTOPAD
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w listopadzie 2014 r.

Czytaj całość...
OFERTA PAŹDZIERNIK
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w październiku 2014 r.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg