Start
wtorek, 22 sierpień 2017
Advertisement
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/18

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
Napisał Administrator   
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, rodzicami, opiekunami, a przede wszystkim – uczniami – w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.
Proszę, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Zaproszenie do współtworzenia Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Państwo Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Oświatowego
Forum Nauczycielskie!
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się na łamach Forum Nauczycielskiego swoimi dydaktycznymi doświadczeniami
i refleksjami, ciekawymi wydarzeniami z życia Waszych szkół i placówek oświatowych.
Jeśli chcecie, by informacja o podejmowanych przez Was  inicjatywach edukacyjnych wyszła daleko poza Waszą placówkę
i była inspiracją dla innych - piszcie do nas. Bądźcie współtwórcami naszego czasopisma!
Materiały do kolejnego, 80. numeru FN, zbieramy do 25 czerwca 2017 r.Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Szymczyk
kontakt: 44 649 65 66 w. 38Konferencje na temat wdrożenia nowej podstawy programowej
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej, zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach, poświęconych podstawie programowej, które poprowadzą konsultanci i doradca metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród nauczycieli w Państwa placówkach.

Harmonogram konferencji w załączniku.

Udział w konferencji wymaga zgłoszenia. Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.wodn.piotrkow.pl  (http://wodn.piotrkow.pl/php/formularz.php - elektroniczny formularz zgłoszenia na formy doskonalenia).

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Napisał Administrator   
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI. edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku 2017/2018 nowej podstawy programowej.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg