Start
poniedziałek, 30 maj 2016
Advertisement
OFERTA MAJ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w maju 2016 r.

Czytaj całość...
II KONFERENCJA METODYCZNA
Napisał Administrator   
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie mają zaszczyt zaprosić nauczycieli języków obcych wszystkich szczebli nauczania na drugą bezpłatną konferencję metodyczną z cyklu:


EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – 

NAUCZANIE WIELOZMYSŁOWE,

która odbędzie się 30 maja 2016 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie ul. Sportowa 8


Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór na konferencję dla nauczycieli języka angielskiego.

Nabór dla nauczycieli języka niemieckiego trwa do 23.05.2016 r.
Warsztaty w ramach V Wiosennej Akademii Sztuki dla Twórczych Nauczycieli
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia związanych z edukacją muzyczną, organizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb. w ramach V Wiosennej Akademii Sztuki dla Twórczych Nauczycieli.

Elementem warsztatów będzie Konkurs Piosenki Ekologiczno – Przyrodniczo – Turystycznej „EKOCANTO”.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom – nauczycielom na zaprezentowanie twórczości własnej i uczniów, a także zachęci społeczność lokalną do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego regionu.

Konferencja "Platforma eTwinning"
Napisał Administrator   
ZAPROSZENIE

Dla nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) na konferencję metodyczną „Platforma eTwinning – możliwości współpracy zagranicznej szkół”, która odbędzie się 2 czerwca o godzinie 14.00. Po konferencji odbędą się warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli. Zajęcia będą prowadzone przez ambasadorów eTwinning, który jest częścią programu.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez stronę internetową WODN lub mailowo na adres: 
W zgłoszeniach proszę zaznaczyć, czy zgłoszenie dotyczy tylko udziału w konferencji, czy również udziału w warsztatach.

Doradca metodyczny

Ewa Grzesiak
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Napisał Administrator   
Zapraszamy na szkolenia Rad Pedagogicznych

Czytaj całość...
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/16

W imię miłości Ojczyzny
Napisał Administrator   
Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów
upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ

„W imię miłości Ojczyzny” – XV. edycja

Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej zapraszają uczniów gimnazjów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego do udziału

w XV. edycji konkursu historycznego, upamiętniającego martyrologię jeńców polskich na terenie ZSRR w 1940 roku 
pn. „W imię miłości Ojczyzny”

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 17 maja 2016 roku 
w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb., ul. Próchnika 8/12, godz. 12.00.
Uroczystość podsumowująca XV. edycję, połączona z obchodami 76. rocznicy zbrodni odbędzie się 31 maja 2016 r.


KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Harmonogram konferencji przedmiotowo metodycznych
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych w roku szkolnym 2015/16.

Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
OFERTA CZERWIEC
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w czerwcu 2016 r.

Czytaj całość...
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg