Start
wtorek, 28 marzec 2017
Advertisement
Kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna"
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kursie Pierwsza pomoc przedmedyczna (nr formy w Ofercie edukacyjnej - 180). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie, zapraszamy na zajęcia w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.00, do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  ul. Dąbrowskiego 13.
XVI Targi Wydawnictw Edukacyjnych
Napisał Administrator   
TWE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że XVI. Targi Wydawnictw Edukacyjnych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się 22 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Kostromska 50.

Targi są szczególną formą doskonalenia proponowaną przez nasz Ośrodek. Spotykają się z uznaniem środowiska, integrują nauczycieli, dają wiedzę o oświatowym rynku wydawniczym, wspomagając kształcenie na wszystkich jego poziomach.  

Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!Czytaj całość...
Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ
Napisał Administrator   
Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ 
„W imię miłości Ojczyzny” – XVI. edycja

Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej zapraszają uczniów gimnazjów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatów opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomskiego i bełchatowskiego, do udziału w XVI. edycji konkursu historycznego, upamiętniającego martyrologię jeńców polskich na terenie ZSRR w 1940 r,
 pn. W imię miłości Ojczyzny. 

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 29 marca 2017 r., godz. 12.00 w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb. Uroczystość podsumowująca XVI. edycję, połączona z obchodami 77. rocznicy zbrodni odbędzie się w kwietniu – termin zostanie podany podczas eliminacji.


OFERTA KWIECIEŃ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w kwietniu 2017 r.

Czytaj całość...
OFERTA MARZEC
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w marcu 2017 r.

Czytaj całość...
Konkurs plastyczny "W przyjaźni z przyrodą"
Napisał Administrator   
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym  pn. W przyjaźni z przyrodą. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Z biegiem Wisły.
Prace należy składać do sekretariatu SP nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Słowackiego 32/42 do 13 kwietnia 2017 r.
Szczegóły w regulaminie konkursu na http://sp14.vernet.pl/konkursy.htm

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Administrator   
Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański „Wesele”

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący akcję Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański „Wesele”. 

Celem konkursu jest promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie, promowanie czytelnictwa i polskiej literatury narodowej, wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, rozwijanie warsztatu twórczego, zdolności i umiejętności uczniów. Termin składania prac - 13 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje - w regulaminie konkursu.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/17

Program stypendialny "Marzenie o Nauce"
Napisał Administrator   
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku. 


Czytaj całość...
Wizyta studyjna w Badenii Wirtembergii
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Łodzi oraz z przedstawicielami Landu Badenia Wirtembergia przygotowuje wizytę studyjną w Badenii Wirtembergii dla nauczycieli języka niemieckiego z regionu łódzkiego w terminie 12-18 MARCA 2017 roku.


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Napisał Administrator   
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI. edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zaproszenie do współtworzenia Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Państwo Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Oświatowego
Forum Nauczycielskie!
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się na łamach Forum Nauczycielskiego swoimi dydaktycznymi doświadczeniami
i refleksjami, ciekawymi wydarzeniami z życia Waszych szkół i placówek oświatowych.
Jeśli chcecie, by informacja o podejmowanych przez Was  inicjatywach edukacyjnych wyszła daleko poza Waszą placówkę
i była inspiracją dla innych - piszcie do nas. Bądźcie współtwórcami naszego czasopisma!Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Szymczyk
kontakt: 44 649 65 66 w. 38KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku 2017/2018 nowej podstawy programowej.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg