Start
sobota, 10 grudzień 2016
Advertisement
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
Napisał Administrator   
ogloszenie.jpg

Załączniki
OFERTA GRUDZIEŃ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w grudniu 2016 r.

Czytaj całość...
Seminarium europejskie 2016 "Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku"
Napisał Administrator   
W dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00, w WODN w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się seminarium europejskie poświęcone realizacji projektów Szkolnych Klubów Europejskich i działań podejmowanych w szkołach związanych z utrwalaniem wiedzy z Tożsamością lokalną i europejską oraz solidarnością i jej obliczu u progu XXI wieku. Wszyscy uczniowie, którzy w roku 2016 poszukiwali odpowiedzi na pytania czym jest tożsamość i solidarność europejska, co ją wyróżnia, podczas seminarium będą mogli zaprezentować efekty działań. Prosimy Państwa nauczycieli o przesłanie zgłoszenia udziału do WODN wraz z tematami wystąpień uczniów. Pragniemy przywołać w pamięci tradycję spotkań seminaryjnych uczniów i nauczycieli, które niezmiennie odbywają się w WODN od 2005 r.
Czytaj całość...
2016 rokiem Henryka Sienkiewicza
Napisał Administrator   
sienkiewicz.jpg

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – 
w każdym razie wygra...
Henryk Sienkiewicz

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku 
serdecznie zapraszają Państwa Nauczycieli i Uczniów do udziału 
w przedsięwzięciu poświęconym 

WIELKIEMU POLAKOWI, LAUREATOWI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA – HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI
Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia, na które serdecznie zapraszamy Wszystkich Uczestników, odbędzie się
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5,
w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 1000


Czytaj całość...
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/17

Sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Administrator   
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - nauczycieli biologii lub innych przedmiotów, zainteresowanych tematyką sesji do udziału w XIII sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej pod hasłem: 
"Drzewa - świadkowie czasu i ludzi"

KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg