Start
wtorek, 27 wrzesień 2016
Advertisement
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/17

OFERTA WRZESIEŃ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane we wrześniu 2016 r.

Czytaj całość...
Dzień Głośnego Czytania Biblii
Napisał Administrator   
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum idei ,,Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim przygotowują II edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Tryb., ul. Jerozolimska 29. 

Biorąc pod uwagę, jak ważne jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają nauczycieli i uczniów. Uwzględniając kierunki realizacji polityki oświatowej państwa zmierzające m.in. do kształtowania postaw i wychowania do wartości, chcemy przybliżyć naszym odbiorcom treści znajdujące się w najpoczytniejszej Książce, jaką jest Biblia. 

KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
Nowy numer Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika
Forum Nauczycielskie!
Kolejny, 78. numer naszego czasopisma ukaże się w grudniu 2016. Mogą Państwo
zamieścić w nim swoje refleksje, podzielić się doświadczeniami,
opisać ciekawe wydarzenia z życia Swojej szkoły.
Zapraszamy serdecznie – napiszcie do nas. 


Materiały od Państwa przyjmujemy do 24 października 2016 r.
Kontakt: Jadwiga Szymczyk 44 649 65 66 w. 38KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Zmiana terminu konferencji
Napisał Administrator   
1. Uprzejmie informujemy, że konferencja „Rola propagandy PRL w edukacji historycznej” (nr formy 84, prow. B. Śpiewak, A. Ossowski) zaplanowana na 17 września 2016 r., w WODN w Piotrkowie Trybunalskim, odbędzie się 17 października 2016 r.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane tą zmianą.
2. Uprzejmie informujemy, że seminarium "Samookaleczenia dzieci i młodzieży - mity i rzeczywistość" (nr formy 194, prow. W. Kubicka), zaplanowana na 11 października 2016 r. w WODN w Piotrkowie Trybunalskim, odbędzie się 24 października 2016 r.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane tą zmianą.

Wystawa poplenerowa prac nauczycieli
Napisał Administrator   
W dniach od 4 do 29 września 2016 r. w Centrum idei "Ku Demokracji" - Galeria u Panien, można oglądać wystawę poplenerową prac nauczycieli, uczestników V. Wiosennej Akademii Sztuki. Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Centrum idei "Ku Demokracji". Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 
Obrazy prezentowane na jubileuszowej wystawie XXV. Pleneru malarskiego przedstawiają urokliwe zakątki Lasów Spalskich, Ciebłowic, zachwycające okolice Pilicy i Niebieskie Źródła. Autorami prac są nauczyciele z powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego i pabianickiego.
Wernisaż wystawy odbędzie się 11 września 2016 r. o godz.18.00.

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg