Start
poniedziałek, 30 listopad 2015
Advertisement
OFERTA GRUDZIEŃ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w grudniu 2015 r.

Czytaj całość...
DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Napisał Administrator   
Screen_Shot_10_27_15_at_12.45_PM.JPG

Nazwa zadania: „Edukacja ekologiczna realizowana w WODN w Piotrkowie Tryb.”

Termin realizacji zadania: 23.01.2015 – 30.11.2015 r.

Wartość ogólna zadania: 65.350,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 55.695,00 zł

Zakres projektu: Projekt realizowany jest w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Głównym celem projektu jest powstanie NAUCZYCIELSKIEJ PRACOWNI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ. 

Czytaj całość...
Seminarium europejskie Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość
Napisał Administrator   
W dniu 9 grudnia 2015 r., o godzinie 12.00, w WODN w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się seminarium europejskie poświęcone realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas seminarium uczniowie będą prezentować efekty działań związanych z Milenijnymi Celami. Zapraszamy uczniów i nauczycieli, którzy realizowali zadania tematycznie z nimi związane. Pragniemy przywołać w pamięci postanowienia, których celem jest zmotywowanie Państwa Nauczycieli i Uczniów do udziału w spotkaniu:
Czytaj całość...
OFERTA LISTOPAD
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w listopadzie 2015 r.

Czytaj całość...
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/16

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Napisał Administrator   
Logo_EDWA.jpg18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 
16-22 listopada – Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Antybiotykooporność jest obecnie jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne apelują o podjęcie natychmiastowych działań mających przeciwdziałać temu zjawisku. 

Czytaj całość...
KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Harmonogram konferencji przedmiotowo metodycznych
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych w roku szkolnym 2015/16.

Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg