Start
czwartek, 05 maj 2016
Advertisement
OFERTA MAJ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w maju 2016 r.

Czytaj całość...
XV. Targi Wydawnictw Edukacyjnych
Napisał Administrator   
TWE

XV. Targi Wydawnictw Edukacyjnych 
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 23 kwietnia 2016 r. odbyły się XV. Targi Wydawnictw Edukacyjnych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. 

Tegoroczną edycję Targów, którą Honorowym Patronatem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, zaszczycili swa obecnością: Pani Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Pan Andrzej Juszczak – dyrektor piotrkowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pan Jan Stachowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Jadwiga Ogłuszka–Jastrzębska – dyrektor Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Wiesława Olczykowska – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz licznie zgromadzeni nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Czytaj całość...
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Napisał Administrator   
Zapraszamy na szkolenia Rad Pedagogicznych

Czytaj całość...
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/16

Warsztaty w ramach V Wiosennej Akademii Sztuki dla Twórczych Nauczycieli
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia związanych z edukacją muzyczną, organizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb. w ramach V Wiosennej Akademii Sztuki dla Twórczych Nauczycieli.

Elementem warsztatów będzie Konkurs Piosenki Ekologiczno – Przyrodniczo – Turystycznej „EKOCANTO”.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom – nauczycielom na zaprezentowanie twórczości własnej i uczniów, a także zachęci społeczność lokalną do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego regionu.

W imię miłości Ojczyzny
Napisał Administrator   
Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów
upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ

„W imię miłości Ojczyzny” – XV. edycja

Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej zapraszają uczniów gimnazjów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego do udziału

w XV. edycji konkursu historycznego, upamiętniającego martyrologię jeńców polskich na terenie ZSRR w 1940 roku 
pn. „W imię miłości Ojczyzny”

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 17 maja 2016 roku 
w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb., ul. Próchnika 8/12, godz. 12.00.
Uroczystość podsumowująca XV. edycję, połączona z obchodami 76. rocznicy zbrodni odbędzie się 31 maja 2016 r.


KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Harmonogram konferencji przedmiotowo metodycznych
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji przedmiotowo - metodycznych realizowanych w roku szkolnym 2015/16.

Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
Numer konta WODN
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2015/2016
ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

WSIPlogo1.jpg
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg