Start
czwartek, 20 wrzesień 2018
Advertisement
Nowa strona WODN
Napisał Administrator   

Szanowni Państwo
informujemy, iż jest to archiwalna wersja strony Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Piotrkowie Trybunalskim, która nie będzie już aktualizowana.


Nowa wersja strony znajduje się tutaj
Zapraszamy!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/18

OFERTA PAŹDZIERNIK
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w październiku 2017 r.

Czytaj całość...
OFERTA LISTOPAD
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w listopadzie 2017 r.

Czytaj całość...
XIV sesja popularnonaukowa
Napisał Administrator   
Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
XIV sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
o tematyce ekologicznej.
Termin sesji: 26.10.17 (czwartek)


Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Konkurs plastyczny "Mój krajobraz"
Napisał Administrator   
WODN w Piotrkowie Trybunalskim oraz Punkt Informacyjny Europe Direct serdecznie zaprasza nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich i nauczycieli humanistów do zapoznania z regulaminem konkursu plastycznego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i zachęcenie ich do udziału. Warunki udziału zawarto w regulaminie. Wyniki zostaną ogłoszone na seminarium europejskim w dniu 7 grudnia 2017 r., które tradycyjnie odbędzie się w WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowych informacji udziela Barbara Śpiewak - konsultant WODN.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
XXVI PLENER MALARSKI
Napisał Administrator   
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na wystawę malarstwa "Piękno przyrody pędzlem malowane".
Zaproszenie do współtworzenia Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Państwo Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Oświatowego
Forum Nauczycielskie!
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się na łamach Forum Nauczycielskiego swoimi dydaktycznymi doświadczeniami
i refleksjami, ciekawymi wydarzeniami z życia Waszych szkół i placówek oświatowych.
Jeśli chcecie, by informacja o podejmowanych przez Was  inicjatywach edukacyjnych wyszła daleko poza Waszą placówkę
i była inspiracją dla innych - piszcie do nas. Bądźcie współtwórcami naszego czasopisma!
Materiały do kolejnego, 82. numeru FN, zbieramy do 20 października 2017 r.Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Szymczyk
kontakt: 44 649 65 66 w. 38KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg