Start
środa, 22 październik 2014
Advertisement
Szkolenia grantowane Łódzkiego Kuratora Oświaty
Napisał Administrator   
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia grantowane Łódzkiego Kuratora Oświaty

Zgłoszenia na szkolenia grantowane przyjmowane są do 22 X 2014 r. wyłącznie na odpowiednich formularzach GRANTY-KURSY lub GRANTY-RP

Uwaga! Ze względu na wymogi formalne ŁKO, przyjmowane są jedynie zgłoszenia w wersji papierowej z podpisem dyrektora placówki (można wypełniony druk zeskanować i wysłać na właściwy adres: )

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają placówki objęte wspomaganiem przez WODN.

GRANTY EDUKACYJNE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014
 BEZPŁATNE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
realizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb.

Zadanie nr. Temat szkolenia /moduły Liczba godzin  Beneficjent Liczba RP Osoba do kontaktu
1.

Praca z uczniem pod kątem wspierania jego rozwoju, zdolności i kreatywności

8 rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych 30
2. Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły  8 rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych 30

GRANTY EDUKACYJNE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU 2014
BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE 

realizowane przez WODN w Piotrkowie Tryb.

Zadanie nr. Temat szkolenia /moduły Liczba godzin   Beneficjent Liczba ucz. Osoba do kontaktu
 1 Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej  25 nauczyciele I etapu edukacyjnego  25  
 2 Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów  30 nauczyciele wszystkich typów szkół

 

 25  
 3 Działania szkoły na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych –edukacja włączająca  30 nauczyciele i pedagodzy  25  
 4 Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej dla IV etapu kształcenia  30 nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych  25  

Konferencja nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Napisał Administrator   
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna Kuratorium Oświaty w Łodzi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na konferencję nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja odbędzie się 28 października 2014 o godz. 14.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Dąbrowskiego 13 w sali nr 20. 

Ramowy program konferencji dla nauczycieli matematyki

ok. 10 min.  Rozpoczęcie konferencji
 • przedstawienie Organizatorów: ośrodek doskonalenia nauczycieli, kuratorium oświaty, OKE, CKE
 • przywitanie Nauczycieli i Gości; prezentacje Organizatorów 
 • przedstawienie Prelegenta
 ok. 120 minut Wykład na temat: W jaki sposób nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki realizuje cele kształcenia matematycznego?

Wykład połączony z prezentacją obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010–2014 w kontekście         przygotowania uczniów do matury w roku 2015.
2. Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r. jako odzwierciedlenie zmian w wymaganiach nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym.
3. Podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych.
  ok. 15 minut  Odpowiedzi na pytania uczestników.
  ok. 5 minut  Zakończenie konferencji.


Celem konferencji organizowanych we wszystkich województwach jest przygotowanie nauczycieli matematyki do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 roku.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez podanie imienia i nazwiska oddelegowanego z Państwa placówki nauczyciela matematyki, do 10 października 2014 roku na adres:  

Udział przedstawicieli wszystkich placówek w konferencji należy traktować jako obowiązkowy.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Zaproszenie na wystawę
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac uczestników III Wiosennej Akademii Sztuki dla Twórczych Nauczycieli, którą można oglądać do 30 października 2014 r.

Na wystawie znajdą się prace malarskie, fotografie i wyroby ceramiczne.
Wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych:
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - nr formy 325
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa - nr formy 326
 • terapia pedagogiczna - nr formy 329
 • wychowanie do życia w rodzinie - nr formy 328
  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października  2014 r. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
  Szczegółowe informacje o kursach znajdą Państwo w Ofercie edukacyjnej 2014/15.

OFERTA PAŹDZIERNIK
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w październiku 2014 r.

Czytaj całość...
Zaproszenie na konferencję Młodej Przedsiębiorczości - Łódzkie Promuje Startup'y
Napisał Administrator   
W imieniu Studenckiego Forum Business Centre Club i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapraszamy Państwa nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w największej w Polsce centralnej konferencji młodej przedsiębiorczości: Łódzkie Promuje Startup'y
Czytaj całość...
Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem:


zostały zamieszczone „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015."
Wdrażanie przepisów dotyczących bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.naszelementarz.men.gov.pl) znajduje się aplikacja pt. „Nasz Elementarz", w której obok informacji na temat nowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych, prezentowane są treści dotyczące zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Można tam także znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat „Naszego Elementarza" oraz programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych.

Szczególnej uwadze polecamy materiał informacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących w którym zawarto następujące informacje:Nowy numer Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Forum Nauczycielskie!

Kolejny, 70. numer naszego czasopisma ukaże się w grudniu 2014. Jeśli chcielibyście 
Państwo zamieścić w nim swoje refleksje, podzielić się doświadczeniami, opisać ciekawe 
wydarzenia z życia Waszej szkoły – zapraszamy serdecznie – napiszcie do nas. 


Materiały od Państwa przyjmujemy do 20 października 2014 r.

Kontakt: Jadwiga Szymczyk 44 649 65 66 w.44Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Zmiana terminu konferencji
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że konferencja przedmiotowo-metodyczna nt. Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie (nr formy 248, prow. Krystyna Jabłonka), adresowana do kierowników szkolenia praktycznego i nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbędzie się 15 października 2014 r., a nie 6 października 2014 r., jak podano w Ofercie edukacyjnej 2014/2015. Godzina i miejsce przeprowadzenia konferencji pozostają bez zmian. Przepraszamy za spowodowane tą zmianą utrudnienia.
Sprostowanie
Napisał Administrator   

Uprzejmie informujemy, że  liczba godzin dydaktycznych realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego (nr formy 327)  wynosi 270, a nie 85, jak podano w Ofercie edukacyjnej 2014/15. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane tą pomyłką.

UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg