Start
środa, 24 maj 2017
Advertisement
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, rodzicami, opiekunami, a przede wszystkim – uczniami – w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.
Proszę, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Efektywne nauczanie języków obcych, najnowsze trendy w metodyce języka angielskiego i niemieckiego
Napisał Administrator   
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Zapraszamy nauczycieli języków obcych 
wszystkich szczebli nauczania
na III. konferencję metodyczną

Efektywne nauczanie języków obcych, 
najnowsze trendy 
w metodyce języka angielskiego i niemieckiego

Termin i miejsce konferencji:
29 maja 2017 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
ul. Sportowa 8

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Udział w konferencji jest bezpłatny
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 12:00 na adres:  

Konferencje na temat wdrożenia nowej podstawy programowej
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej, zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach, poświęconych podstawie programowej, które poprowadzą konsultanci i doradca metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród nauczycieli w Państwa placówkach.

Harmonogram konferencji w załączniku.

Udział w konferencji wymaga zgłoszenia. Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.wodn.piotrkow.pl  (http://wodn.piotrkow.pl/php/formularz.php - elektroniczny formularz zgłoszenia na formy doskonalenia).

Zmiana terminu konferencji
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że spotkania
  •  "Program wychowawczo-profilaktyczny” -  prow. Wiesława Kubicka
  • "Edukacja dla bezpieczeństwa"- prow. Jadwiga Szymczykrealizowane w ramach konferencji w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej, odbędą się w dniu 8 czerwca 2017 r. a nie jak wcześniej planowano 6 czerwca 2017 r. Godzina i miejsce realizacji konferencji pozostają bez zmian. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane tą zmianą.
OFERTA MAJ
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w maju 2017 r.

Czytaj całość...
Zaproszenie do współtworzenia Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Państwo Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika Oświatowego
Forum Nauczycielskie!
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się na łamach Forum Nauczycielskiego swoimi dydaktycznymi doświadczeniami
i refleksjami, ciekawymi wydarzeniami z życia Waszych szkół i placówek oświatowych.
Jeśli chcecie, by informacja o podejmowanych przez Was  inicjatywach edukacyjnych wyszła daleko poza Waszą placówkę
i była inspiracją dla innych - piszcie do nas. Bądźcie współtwórcami naszego czasopisma!
Materiały do kolejnego, 80. numeru FN, zbieramy do 25 czerwca 2017 r.Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Szymczyk
kontakt: 44 649 65 66 w. 38Konkurs plastyczny "W przyjaźni z przyrodą"
Napisał Administrator   
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz. oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym  pn. W przyjaźni z przyrodą. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Z biegiem Wisły.
Prace należy składać do sekretariatu SP nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Słowackiego 32/42 do 13 kwietnia 2017 r.
Szczegóły w regulaminie konkursu na http://sp14.vernet.pl/konkursy.htm

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/17

Program stypendialny "Marzenie o Nauce"
Napisał Administrator   
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku. 


Czytaj całość...
Wizyta studyjna w Badenii Wirtembergii
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Łodzi oraz z przedstawicielami Landu Badenia Wirtembergia przygotowuje wizytę studyjną w Badenii Wirtembergii dla nauczycieli języka niemieckiego z regionu łódzkiego w terminie 12-18 MARCA 2017 roku.


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Napisał Administrator   
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI. edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku 2017/2018 nowej podstawy programowej.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg