Start
środa, 22 luty 2017
Advertisement
Wizyta studyjna w Badenii Wirtembergii
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Łodzi oraz z przedstawicielami Landu Badenia Wirtembergia przygotowuje wizytę studyjną w Badenii Wirtembergii dla nauczycieli języka niemieckiego z regionu łódzkiego w terminie 12-18 MARCA 2017 roku.


Konferencja "Wpływ odżywiania i suplementów diety na organizm człowieka"
Napisał Administrator   
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. i wojewódzki koordynator Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zaprasza Dyrektorów szkół i placówek, szkolnych koordynatorów i członków zespołów promocji zdrowia w szkole a także zainteresowanych nauczycieli na konferencję poświęconą promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Tematem wiodącym konferencji będzie „Wpływ odżywiania i suplementów diety na organizm człowieka”, a wykładowcą dr Urszula Pytasz, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, dietetyk z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 

W trakcie konferencji omówione zostaną także sprawy związane z działalnością sieci Szkół Promujących Zdrowie: 
Nowy model i standardy SzPZ
Autoewaluacja i pozyskiwanie kolejnych certyfikatów.

Termin konferencji: 24 lutego 2017 r. (piątek) godz. 14.30 
Miejsce konferencji: WODN w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 s. 20, II piętro
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: do dnia 17.02.2017 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

OFERTA LUTY
Napisał Administrator   
Zapraszamy na formy doskonalenia realizowane w lutym 2017 r.

Czytaj całość...
XVI Targi Wydawnictw Edukacyjnych
Napisał Administrator   
TWE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że XVI. Targi Wydawnictw Edukacyjnych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się 22 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb., ul. Kostromska 50.

Targi są szczególną formą doskonalenia proponowaną przez nasz Ośrodek. Spotykają się z uznaniem środowiska, integrują nauczycieli, dają wiedzę o oświatowym rynku wydawniczym, wspomagając kształcenie na wszystkich jego poziomach.  

Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!


Czytaj całość...
Zapraszamy na warsztaty metodyczne
Napisał Administrator   
Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazdowe warsztaty metodyczne nt. „Historia i kultura Żydów polskich w oparciu o Muzeum Polin” (nr formy w ofercie edukacyjnej – 41). Planowany termin wyjazdu do Muzeum Polin w Warszawie 25 marca lub 1 kwietnia 2017. Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszeń do 21.02.2017 r. 

Szczegółowe informacje – p. Barbara Śpiewak; kontakt – 44 649 65 66 w. 32; kom. 507 157 848.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Napisał Administrator   
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI. edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Napisał Administrator   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/17

800-letni Piotrków Trybunalski - ważnym ośrodkiem turystyki szkolnej w woj. łódzkim
Napisał Administrator   
Zapraszamy organizatorów różnorodnych form krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w konferencji nt. „800-letni Piotrków Trybunalski - ważnym ośrodkiem turystyki szkolnej w woj. łódzkim”, które odbędzie się w WODN w Piotrkowie Tryb. dnia 9 lutego 2017 r. – godz. 15.00

W programie:
1. Obchody 800-lecia Piotrkowa Tryb. – wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki w 2017 r.
2. Marcepany króla Zygmunta – prezentacja.
3. Kalendarze imprez turystycznych O/PTTK i O/PTSM w Piotrkowie Tryb. w 2017 r.
4. Rozstrzygniecie rywalizacji Szkolnych Kół PTSM w 2016 r.
Nowy numer Forum Nauczycielskiego
Napisał Administrator   
ScreenShot179.jpg

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Kwartalnika
Forum Nauczycielskie!
Kolejny, 79. numer naszego czasopisma ukaże się w marcu 2017. Mogą Państwo
zamieścić w nim swoje refleksje, podzielić się doświadczeniami,
opisać ciekawe wydarzenia z życia Swojej szkoły.
Zapraszamy serdecznie – napiszcie do nas. 


Materiały od Państwa przyjmujemy do 20 lutego 2017 r.
Kontakt: Jadwiga Szymczyk 44 649 65 66 w. 38KURSY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I-III
Napisał Administrator   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia placówek, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych w placówce wychowania przedszkolnego można powierzyć osobie, która:
1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w  §4 ust.1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
2. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej B2
3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego

Czytaj całość...
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Napisał Administrator   
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
liczba godzin: 150
cena: 1000 zł przy grupie min. 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).

Czytaj całość...
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Napisał Administrator   
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Wpłaty gotówkowe bez prowizji
Napisał Administrator   
Szanowni Państwo!

Informujemy, że wpłat gotówkowych za formy doskonalenia można dokonać bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO SA na konto Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Numer konta
58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jednocześnie informujemy, że nie ma już możliwości dokonywania wpłat w kasie WODN.

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Czytaj całość...
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg