ZGŁOSZENIE

na formy doskonalenia

Numer formy:
Temat formy*:


Imię*:

Nazwisko*:

tel. kontaktowy:

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)*:

Miejsce urodzenia*:


e-mail*:

Przedmiot nauczany:

Stopień awansu:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb. dla potrzeb rekrutacji oraz organizacji doskonalenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

* Pola wymagane
Miejsce pracy
Adres do korespondencji/wypełnić jeśli jest inny niż adres miejsca pracy/
Nazwa szkoły:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Kod, poczta:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Kod, poczta: