BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Sprawozdanie finansowe
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb.
Telefon: (044) 649-65-66
Fax: (044)649-65-66
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl
www: www.wodn.piotrkow.pl

Inspektor ochrony danych - Anna Andrzejewska
e-mail inspektor@wodn.piotrkow.pl

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Rafał Fraj tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail: r.fraj@wodn.piotrkow.pl